Webshop

Kom en zie (deel II)

Product image
M.J. Kater

De eerstgeboren zoon van Maria is 'geboren uit de Vader voor alle tijden' (Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel). Dat is een omschrijving van wat met het woord pre-existentie samengevat wordt. Hij is de eeuwige Zoon van God de Vader.

Zie ook:
Kom en zie (set)
Kom en zie (deel I)

€ 33,95

Meer over dit boek

In dit tweede deel van een studie over de pre-existentie van de Zoon wordt benadrukt dat we niets over de pre-existentie van de Zoon kunnen zeggen buiten Gods zelfopenbaring in Jezus van Nazareth om. Vanuit de existentie van Jezus als de met de Geest gezalfde Zoon, de Christus, valt er licht over het 'pre' van Zijn existentie. Daarom zegt de ondertitel dat nagedacht is over de pre-existentie van de Zoon 'in het licht van Jezus, de Christus'. Dit licht schijnt des te krachtiger wanneer dit 'pre' gezien wordt in het licht van Zijn 'post-existentie' als de verrezen Kurios. Als denkrichting voor de christologische bezinning wordt gewezen op het samengaan van twee bewegingen. Er is de beweging 'from within' ('Hij is van eeuwigheid') die voortstuwt van het begin naar het einde. Die gaat op ieder moment samen met de beweging die de stuwkracht vormt 'from ahead' ('Hij is ons een eeuwigheid vóór').

Na een historisch onderzoek naar de achtergrond van het woord pre-existentie, volgt als centraal deel een bijbels-theologische bezinning om te zien hoe dit woord geijkt kan worden. Niettemin blijft het een woord dat over de grenzen van ons bestaan heen reikt. Daarom volgt een hoofdstuk dat deze grenzen onderzoekt, met name de grens van eeuwigheid en tijd. In het slothoofdstuk wordt getoond hoe het belijden van de pre-existentie van de Zoon verweven is met tal van andere thema's in de christologie en theologie.

De titel 'Kom en zie' is ontleend aan Johannes 1. Het is een uitnodiging om Jezus' verblijfplaats op aarde binnen te gaan. Vanuit die verblijfplaats komen Jezus' volgelingen tot de geloofsovertuiging dat Jezus' verblijf onder hen verbonden mag en moet worden met Jezus' bijzondere afkomst 'uit God'. Er is blijkbaar meer te zien aan Jezus dan men op het eerste gezicht waarneemt.

ISBN: 9789075847345
Titel: Kom en zie (deel II). De pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de existentie van Jezus, de Christus.
Auteur: M.J. Kater
Aantal pagina's: 343
Bindwijze: gebonden
Prijs: € 33,95.

Mijn winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.