About TUA

Become a TUA supporter

Become a TUA supporter!

Als TUA-vriend ondersteunt u het onderwijs en onderzoek aan een gereformeerde wetenschappelijke opleiding ten behoeve van aanstaande theologen die willen dienen in kerk en samenleving.

Waarom nodig?
De theologische universiteit hecht groot belang aan een goed contact met haar achterban. Als TUA-vriend geeft u blijk van uw betrokkenheid.
De bijdrage van de overheid aan de TUA is ongeveer 55%, terwijl de bijdrage van de kerken in totaal ongeveer 35% bedraagt. Via de betaling van collegegeld dragen ook de studenten hun steentje bij. Vanwege de kleinschaligheid (150 studenten) drukken de vaste kosten zwaar op de begroting. De bijdrage van TUA-vrienden is daarom meer dan welkom.
Als TUA-vriend laat u zien dat u de TUA een warm hart toedraagt en dat u de TUA ook financieel wilt ondersteunen.

TUA-vrienden ontvangen:
- een gratis welkomstgeschenk (indien gewenst)
- 15% korting op TUA-publicaties (zie www.tua.nl/webshop)
- gratis toegang tot TUA-dagen

N.B.
Giften aan de TUA kunnen worden afgetrokken voor de belasting omdat de TUA een ANBI-instelling is. Het RSIN-nummer is 820205941.  

Contribution

Yeah, I'm gonna be a TUA friend. My contribution, which will be debited annually in June, will be:


Personal information

Bank