Home

Bookshop

Gods missie – onze agenda?

J. van 't Spijker (red.)

€ 12,50

More information
Priesterlijke prediking (2 delen)

Verzameld werk van prof. W. Kremer

€ 25,00

More information
Afscheidsrede prof. dr. H.G.L. Peels

‘Dan raak Ik diep bewogen...’ Onze beelden van God en het Godsbeeld van Jeremia

€ 5,00

More information
Kerk en recht in balans

Aandacht voor de kwaliteit van de kerkelijke rechtsorde

€ 9,95

More information
Jeremia, profeet van oordeel en hoop

H.G.L. Peels en H. de Waard (red.)

€ 7,50

More information
Denken om te dienen

Jubileumboek 125 jaar TUA

€ 4,95

More information
Heden, indien u Zijn stem hoort

Een bijdrage tot een homiletische theologie

€ 2,50

More information
Spelen met Leviatan

Monsters in Bijbel, theologie, religie en kunst

€ 5,00

More information
Drievoudig bewogen

Dr. A. Huijgen

€ 2,50

More information
Voorwaarts leven

Dr. A. van der Dussen

€ 2,50

More information
Praeceptor Europae

H.J. Selderhuis

€ 1,00

More information
De leerling en zijn meester

Inhoud en doorwerking van Melanchthons visie op de prediking

€ 1,00

More information
Schleiermacher en de Bijbel

De functie van het Woord van God in de zogenaamde praktische Theologie van F.D.E. Schleiermacher

€ 1,00

More information
Paul Gerhardt (1607-1676)

C.T. Boerke (red.)

€ 1,00

More information
Naar een nieuwe kerkenraad

Een onderzoek naar de principiële uitgangspunten van een gereformeerde ambtsstructuur in de 21e eeuw

€ 1,00

More information
Blijdschap en volharding

De brief aan de Filippenzen. De brief van Judas.

€ 1,00

More information
Visie op de gemeente

dr. S.J. Wierda

€ 1,00

More information
Melanchthon

H.J. Selderhuis

€ 1,00

More information
Oecumenische ecclesiologie

Ideale kerk en ideale overheid in de theologie van Wolfgang Musculus

€ 1,00

More information
Academische herdenkingen

Dr. H.G.L. Peels e.a

€ 1,00

More information
Doorgeven of opgeven

De opstandingsboodschap van 1 Korintiërs 15

€ 1,00

More information
Geloof en schriftgezag

J.W. Maris

€ 1,00

More information
Calvijn als asielzoeker

Dr. H.J. Selderhuis

€ 1,00

More information
Schepping en verlossing.

Het kader van een bijbelse spiritualiteit

€ 1,00

More information
Liber Amicorum

Diesboek PFSAR

€ 14,95

More information
Correlatie

G.C. den Hertog (red.)

€ 2,50

More information
Calvijn Handboek

H.J. Selderhuis (red.)

€ 89,00

More information
John Calvin. A pilgrim's life

H.J. Selderhuis

€ 20,00

More information
Opnieuw Calvijn (2 delen)

W.A. den Boer en H.J. Selderhuis (red.)

€ 79,00

More information
The Motiv of Stranger

G. Jacob

€ 10,00

More information
My cart
Your shopping cart is empty.