Webshop

Een kijk op de kerk in Handelingen

Product image
T.M. Hofman
€ 1,00

More about this book

Deze publicatie wil twee hoofdaspecten aan de orde stellen. Allereerst krijgt de relatie tussen kerk en synagoge ruime aandacht. Dit blijft een uitermate boeiend veld van onderzoek. Tot in deze tijd is het van belang voor de verhouding kerk en Israël om zicht te hebben op de problemen en ontwikkelingen in het verleden. Ook met het oog op de huidige discussie over de ambten in de gereformeerde kerken is bezinning op de herkomst ervan en de relatie met de synagoge zeer nuttig.
Het tweede hoofdaspect van deze studie raakt de persoon, de visie en het theologisch werk van Hugo de Groot. Hij is vooral bekend als staatsrechtgeleerde en contraremonstrant. Deze studie wil iets op het spoor komen van zijn eruditie op het terrein van het Nieuwe Testament en met name zijn visie op de relatie kerk en synagoge in Handelingen meer inhoudelijk in kaart brengen. Vervolgens wordt die ‘kijk op de kerk’ gespiegeld aan de hedendaagse opvattingen over de verhouding kerk en synagoge.
De studie probeert recht te doen aan de historische situatie van kerk en synagoge in de tijd van de vroege kerk en geeft op dit punt tevens een kijk op een belangrijk aspect uit de theologische opvattingen van De Groot. Daarmee wordt niet slechts een algemeen beeld van De Groot als theoloog geschetst, zoals in eerdere studies vaak aan de orde is, maar komt met name zijn leer van de kerk meer voor het voetlicht.

Apeldoornse STudies no. 52

ISBN: 9789075847246
Titel: Een kijk op de kerk in Handelingen. De visie van Hugo de Groot op de relatie kerk en synagoge
Auteur: dr. T.M. Hofman
Aantal pagina's: 58
Bindwijze: gebonden
Prijs: € 2,50

My cart
Your shopping cart is empty.