Webshop

The Motiv of Stranger

Product image
G. Jacob

Johannes Calvijn was een Franse vluchteling die in Genève terechtkwam en zichzelf in deze stad zijn leven lang een vreemdeling voelde. Daardoor had hij speciaal oog voor die passages waarin de Bijbel over de vreemdeling spreekt. Gopalswamy Jacob analyseert in zijn proefschrift Calvijns commentaar op die passages uit het Oude Testament en gaat in op de vraag in hoeverre Calvijns persoonlijke ervaring zijn exegese heeft beïnvloed. Hij toont aan dat biografie en theologie ook voor Calvijn nauw verbonden en soms zelfs ineengestrengeld zijn.
Gopalswamy Jacob promoveerde 29 oktober 2008 bij prof.dr. H.J. Selderhuis op dit proefschrift aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

€ 10,00

More about this book

Publicaties van het Instituut voor Reformatieonderzoek 3

ISBN: 9789079771028
Titel: The Motiv of Stranger in Calvin’s Old Testament Commentaries
Auteur: Gopalswamy Jacob
Aantal pagina's: 167
Bindwijze: gebonden
Prijs: € 10,00

My cart
Your shopping cart is empty.