Webshop

Naar een nieuwe kerkenraad

Product image
Een onderzoek naar de principiële uitgangspunten van een gereformeerde ambtsstructuur in de 21e eeuw

Het ambt in de christelijke gemeente. Aan de ene kant iets heel moois en kostbaars: de Here God wil door mensen heen werken en tot zijn gemeente spreken. Tegelijk ook kwetsbaar: er ligt een grote verantwoordelijkheid bij zowel ambtsdrager als gemeente om met die gave van God goed om te gaan.

€ 1,00

More about this book

Dat dat niet altijd vanzelf gaat, blijkt wel uit het feit dat het functioneren van de ambten in veel gereformeerde kerken ter discussie staat. Allerlei ontwikkelingen leiden tot de vraag of de ambtsstructuur niet anders opgezet zou moeten worden. Wat zijn factoren die leiden tot de wens tot verandering van de ambtsstructuur en hoe zijn de gewenste veranderingen te verantwoorden ten opzichte van Bijbelse uitgangspunten van het ambt? Is er tenslotte een weg te wijzen die zowel recht doet aan het verlangen om het ambtswerk zo efficiënt mogelijk vorm te geven als aan het Bijbelse spreken over het ambt?

Apeldoornse Studies no. 48

ISBN: 9789075847208
Titel: Naar een nieuwe kerkenraad. Een onderzoek naar de principiële uitgangspunten van een gereformeerde ambtsstructuur in de 21e eeuw
Auteur: M. Renkema-Hoffman
Aantal pagina's: 82
Bindwijze: paperback
Prijs: € 2,50

My cart
Your shopping cart is empty.