Home

Adverteren in TUA Connect

Adverteren in TUA Connect

Wilt u adverteren in ons magazine TUA Connect? Dat kan!

Connect verschijnt 3x per jaar (april, september en december) met een wisselende oplage van rond de 25.000 exemplaren op papier plús online editie. 
In elk nummer zijn zes advertentieplaatsen beachikbaar van 1/8 pagina (liggend). Deze kosten 200 euro per stuk (de TUA is vrijgesteld van het heffen van btw). U ontvangt hiervoor een factuur.

Aanleverspecificaties

1/8 pagina is 94 x 64 mm (liggend). Dit mag aangeleverd worden als een pdf (hoge resolutie) met of zonder afloop, of als een jpg op hoge resolutie (300 dpi). Graag per mail naar connect@tua.nl

Vol = vol. De redactie behoudt zich het recht voor om advertenties te weigeren.