Research

PhD candidates

PhD candidates

The following persons are currently working on their PhD research at TUA.

Biblical Theology

Old Testament

Supervisor: Prof. Dr. H.G.L. Peels
P.J. den Admirant 'Long Suffering God'
P. van Engelenhoven
H.S. Kim 'Shame and Disgrace in Jeremiah and Ezekiel'
J. van Vulpen 'Psalm 88 – exegesis and reception history'

New Testament

Supervisor: Prof. Dr. H.G.L. Peels
E. Moerdyk 'Being in Christ in Philippians'
A. van den Os 'The Theme of Vengeance in the New Testament
B.A.T. Witzier 'De Heilige Geest in de hermeneutiek'
H. Visser 'PGN-markers in Naro'

Systematic Theology

Dogmatics

Supervisor: Prof. Dr. A. Huijgen
C.J. Baker 'Zelfkennis bij Bonhoeffer'
C. Choi 'Imago Dei bij Bavinck en Calvijn'
J.P. Florijn 'Noordmans allegorie binnen de grenzen van de letter'
S. Joo
P. Nijsse 'Geest en Tijd - Adem en Parakleet'
A.T. van Olst 'De theologie van Van Beek'
I.A. Raharjo 'Theodicy of Gregory a. Boyd'
C. Rumbay
A. Santoso 'Theosis in Robert Jenson's Theology'
S. Schuster 'Nature, Covenant and Merit'

Supervisor: Prof. Dr. G.C. den Hertog
M. Bergsma 'Christendom in crisis. Een onderzoek naar radicale theologische heroriëntatie en maatschappelijk engagement bij H.J. Iwand met het oog op kerk-zijn in de 21ste eeuw'
T. Ishihara 'Ascese bij O. Noordmans en vreugde bij A.A. van Ruler'
C. Leonard 'Gordon Spykman’s “New Paradigm”. The Revealing Word as the Basis for a Three-Factor View of Reality'
N.C. Smits 'Verzoening bij H.J. Iwand en E. Jüngel'
A. Staemmler 'Die Verheißung der Erlösung. Eschatologische Aspekte in Karl Barths, "Kirchlicher Dogmatik"'
P.L.D. Visser 'Theologie van het gewone leven. De verbinding tussen het geestelijke leven en het wereldlijke leven,, a.d.h.v. K.H. Miskotte en Ch. Taylor'

Ethics

Supervisor: Prof. Dr. A. Huijgen and Dr. D.J. Steensma
A.E.L. Bosker-Staller 'Vriendschap'

Supervisor: Prof. Dr. G.C. den Hertog
B.A. Belder 'Studie naar de christelijke ethiek van Oliver O'Donovan'

Historical Theology

Church History

Supervisor: Prof. Dr. H.J. Selderhuis
C.T. Boerke 'The doctrine of justification in Johannes Oecolampadius' "In epistolam B. Pauli apostolic ad Rhomanos adnotationes (1525/26)"
M. Hamm 'Bund und Erwählung bei Caspar Olevian'
J.H. Hong 'Caspar Sibelius and his Journal on the Synod of Dordt'
D.H. Jeong
B. Koopman 'Een onderzoek naar de invloed van het 'voorbereidend werk' op de Nederlandse theologie in de zeventiende eeuw'
J. Lee 'Calvins Bundestheologie in seinem Josuakommentar'
C.J. Meeuse 'De bestrijding van het carteanisme door Jacobus Koelman, met name bij Ludovicus Wolzogen, Balthasar Bekker en Willem Deurhof'
B.I. Park 'The Motif of Populus meus. Calvin’s Ecclesiology in His Biblical Exegesis on the Book of Jeremiah'

History of Dogma

Supervisor: Prof. Dr. H.J. Selderhuis
G.M. Bosker 'De visie op leven, sterven en eeuwigheid in de Nadere Reformatie'

Early Church

Supervisor: Prof. Dr. M.A. van Willigen
J.H.C. Kooijman 'De ecclesiologische, missiologische en eschatologische implicaties van de exegese van Joh. 10:16 vanaf de eerste eeuw tot en met Augustinus'
G. de Korte 'De visie van kerkvader Ambrosius op het Joodse volk, speciaal gefocust op diens uitnodiging aan het Joodse volk om deel te worden van de Kerk'
W. Schinkelshoek

Church Law

Supervisor: Prof. Dr. H.J. Selderhuis
T.E. Boele-Noort 'De toepassing van de kerkelijke tucht in de kerk van de 21e eeuw'
P. Raven 'Predikanten als werknemers'

Practical Theology

Practical Theology

Supervisor: Prof. Dr. M.J. Kater
P.D. Baarda 'Een psychologische en theologische kijk op flourishing'
H. Brons 'De homiletische theologie prediking van Hellenbroek'
D. van Brugge
D.H. Kranendonk
A. Neele 'Formation in ecclesial and educational practices'
J.P.C. Vreugdenhil 'Preaching Old Testament History for Today. From Narrative to Relevancy: A Homiletical Exploration'
A.A.F. van de Weg 'Het homiletisch potentieel van een typologische lezing van de Schriften'
R. van der Wolf 'To a joyful response. The Value of the Regula Dilectionis in Sermon Preparation'

Supervisor: Prof. Dr. A. de Muynck
S. Hoogendijk ‘The influence of educators on the religious identity development of adolescents. A case study in a conservative, Dutch Reformed immigrant community in Chilliwack, BC, Canada’
C. Meurs-Lambregts 'Religieuze socialisatie bij bevindelijk gereformeerden. Een empirisch onderzoek op het grensvlak van godsdienstsociologie en godsdienstpedagogiek'

Supervisor: Prof. Dr. A. Huijgen
J. van 't Spijker 'Missionair gereformeerd vandaag'

Christian Pedagogy

Supervisor: Prof. Dr. A. de Muynck
H. Averesch 'De invloed van de persoonlijke levensbeschouwing van de leraar op de lesvoorbereiding in het primair onderwijs'
G.M. Binnenmars 'How mentors listen. A research project into the professionalization of mentors with a focus on their listening competences'
J.D. Darius 'Poetics of purpose: the exploration of vocation and the identity of university students in Haiti'
A. Knulst 'Learning to respond. De ontwikkeling van verantwoordelijkheid bij leerlingen in het voortgezet onderwijs'
P. Neupane 'Mentoring for Teacher Development. A Theologically inspired framework of mentoring lead to an effective mentoring manual in Nepal'
A. Moesker 'Kerkverlating GKV/NGK'
J. Sanderse 
R. Sornojathi-Ebenezer 'Character education in a Rural area'