Research

PhD candidates

PHD CANDIDATES

The following persons are currently working on their PhD research at TUA.

Biblical Theology

Old Testament

Supervisor: Prof. emer. dr. H.G.L. Peels
H.S. Kim 'Shame and Disgrace in Jeremiah and Ezekiel'
S.H.S. Monteiro 'A discourse analysis of Numbers 13-14'

Supervisor: Prof. Dr. A. Versluis
H.B. Kim 'What is the significance of צדקה/צדיק in the Abra(ha)m narrative?'
J.S. Lee 'A study on the theological function of 1 Samuel 4-6 for Israel's early monarchy'

New Testament

Supervisor: Dr. A. van den Os
L. Chandra 'How does Paul use Old Testament images of the Spirit in Romans 8?'

SystematicTheologie

Dogmatics

Supervisor: Prof. dr. H. van den Belt
S. Schuster 'Nature, Covenant and Merit'

Supervisor: Dr. C.C. den Hertog
S. Kwen 'The represention of Calvin's accomodation in Barth's Christology in the reformed tradition'
H. Lee 'Jonathan Edwards’ Trinitarian Soteriology'

Supervisor: Prof. emer. dr. G.C. den Hertog
A. Staemmler 'Die Verheißung des ewigen Lebens. Die neue Wirklichkeit der Auferstehung in Karl Barths Kirchlicher Dogmatik'

Historical Theology and Church Law

Church History

Supervisor: Prof. dr. H.J. Selderhuis
L. Bouwman 'Fasting in Puritanism and Early Evangelicalism, 1600-1800: A study in ressourcement'
S.B. Bowman 'Theology and Poetry in Edward Taylor'
A. Celmiņš 'Life and Theology of English Puritan Edward Reynolds'
J.D. Edwards 'What was John Flavel's pastoral theology of death, dying, and the soul's eternal destiny'
C. Humfrey 'Robert Haldane and Religious Revival'
D.H. Jeong 'Bible and Church Discipline in the 16th Century'
S. Joo 'The Doctrine of Atonement of Calvin and Turretin From Their Trinitarian Perspective'
J.W. Klautke 'Tod, Trauer und Tod bei Heinrich Bullinger (1504-1575)'
E. Mah 'Convergence of Faith and Darwinian Evolution: Henry Drummond's Unique Approach (1851-1897)'
C.J. Meeuse 'De bestrijding van het carteanisme door Jacobus Koelman, met name bij Ludovicus Wolzogen, Balthasar Bekker en Willem Deurhof'
T. Nyhof 'Theology of Melchior Hoffman'
I.M. Oxnevad 'Jewish Mystical Origins of Theosis and Deification'
B.I. Park 'The Motif of Populus meus. Calvin’s Ecclesiology in His Biblical Exegesis on the Book of Jeremiah'
I.A. Raharjo 'Theodicy of Gregory A. Boyd'
T.J. Soots 'John Calvin's theology of hospitality'

History of Dogma

Supervisor: Prof. dr. H.J. Selderhuis
G.M. Bosker 'De visie op leven, sterven en eeuwigheid in de Nadere Reformatie'

Early Church

Supervisor: Prof. dr. M.A. van Willigen
G. de Korte 'De visie van kerkvader Ambrosius op het Joodse volk, speciaal gefocust op diens uitnodiging aan het Joodse volk om deel te worden van de Kerk'
W. Schinkelshoek 'Ambrose’s sermons on the day of creation'

Church Law

Supervisor: Prof. dr. H.J. Selderhuis
T.E. Boele-Noort 'De toepassing van de kerkelijke tucht in de kerk van de 21e eeuw'
P. Raven 'Predikanten als werknemers'

Supervisor: Prof. mr. dr. W.A. Zondag
D.D. Both 'Ambtstheologie en leiderschapstheorie in de reformatorische kerken in de 21e eeuw'

Practical Theology

Practical Theology

Supervisor: Prof. dr. M.J. Kater
O.S. Adetoyebi 'Church leadership in Nigerian led churches in London'
J. den Boer 'Een praktisch-theologisch onderzoek naar het functioneren van het afleggen van belijdenis van het geloof binnen de HHK'
J.P. Florijn 'Noordmans' allegorie binnen de grenzen van de letter'
R.S. Goldreich 'Visual Text Embodiment as a Form of Practical Theology: Co-Creation of Meaning and Art for Congregational Spaces'
P. Nijsse 'Geest en Tijd - Adem en Parakleet'
A.T. van Olst 'De theologie van Van Beek'
S.D. Post 'Conflict en kerk'
H. Salim 'Contribution of Pierre Bourdieu’s Thought on Habit on the Debate of Behavioral Change in the Biblical Counseling Movement'
J. Trisfant 'The Characteristics of Martyn Lloyd Jones' Logic of Preaching on Romans'
J.P.C. Vreugdenhil 'Preaching Old Testament History for Today. From Narrative to Relevancy: A Homiletical Exploration'
A.A.F. van de Weg 'Luisterend lezen. Bijdrage aan een theologische homiletiek'
F.N. de With 'Fostering the hermeneutical competence of Christian young people'
R. van der Wolf 'To a joyful response. The Value of the Regula Dilectionis in Sermon Preparation'

Christian Pedagogy

Supervisor: Prof. dr. A. de Muynck
H. Averesch 'De invloed van de persoonlijke levensbeschouwing van de leraar op de lesvoorbereiding in het primair onderwijs'
C.J. Baker 'Zelfkennis bij Bonhoeffer'
B. Bhote 'Theories behind the Curriculum Development of Early Childhood Education in Nepal'
G.M. Binnenmars 'How mentors listen. A research project into the professionalization of mentors with a focus on their listening competences'
B.B. Da 'Inclusion in education in Burkina Faso'
J.D. Darius 'Poetics of purpose: the exploration of vocation and the identity of university students in Haiti'
W.M. Harper 'How can key socializing agents (school, home and church)  work as partners to promote healthy development of youth'
B.C. Karki 'Child Friendly Education'
A. Knulst 'Learning to respond. De ontwikkeling van verantwoordelijkheid bij leerlingen in het voortgezet onderwijs'
P. Neupane 'Mentoring for Teacher Development. A Theologically inspired framework of mentoring lead to an effective mentoring manual in Nepal'
C. Meurs-Lambregts 'Religieuze socialisatie bij bevindelijk gereformeerden. Een empirisch onderzoek op het grensvlka van godsdienstsociologie en godsdienstpedagogiek'
A. Moesker 'Kerkverlating GKV/NGK'
P. van Olst 'Holistic Education towards Shalom-seeking Citizenship. A Theoretical and Action Research driven Case Study into Integrative Formation of Christian Teachers and thereby Pupils for Modern Pluralistic Society’
J. Sanderse 'Exploreren tijdens de beroepspraktijkvorming op het mbo: het versterken van de identiteits- en burgerschapsontwikkeling bij 16-22 jarige orthodox christelijke jongeren'
R. Sornojathi-Ebenezer 'Character education in a Rural area'
H. Tamang 'Improving Accountability of Basic School Teachers and Implementation of Teacher Training in Nepal: A Case Study of Participatory Action Research'

Missiology

Supervisor: Dr. J. van 't Spijker
C.A. Rumbay 'The Nusantara Pneumatology: A Reciprocity Lens toward Ancestral Spirits and Holy Spirit’
P.L.D. Visser 'Interacting Narratives in Missional Practices'

Theology and Music

Supervisor: Prof. dr. A.A. Clement
U. Grapenthin 'Studien zum Hamburger Katharinenorganisten Johann Adam Reincken und dessen Kreisen'
M.K.D. Kecskés 'Antiphonae Finali Beatae Maria Virginis 15th-17th Century Organ Arrangements in the Light of Liturgical Practice'
E.R.J. Meuffels 'Gottfried Reiche (1667-1734). Leven - Instrumenten - Bachvertolking
F.L. Mojet 'Fanny Hensel: de rol van het geloof in haar werk en leven'
A. de Ridder 'Shir hashirim. Achtergronden en lyrische vertolking van het Hooglied in de eerste helft van de 17e eeuw'
J.J. Steensma 'Protestant organ culture in the Republic of the United Netherlands in the second half of the eighteenth century: an exploration'
L.C. Vlaardingerbroek 'De stichtelijke gezangen van de Amsterdamse predikant Rutger Schutte (1708-1784)'