Research

PhD candidates

PhD candidates

The following persons are currently working on their PhD research at TUA.

Biblical Theology

Old Testament

Supervisor: Prof. emer. Dr. H.G.L. Peels
P.J. den Admirant 'Long Suffering God'
H.S. Kim 'Shame and Disgrace in Jeremiah and Ezekiel'
J. van Vulpen 'Psalm 88 – exegesis and reception history'

New Testament

Supervisor: Prof. emer. Dr. H.G.L. Peels
E. Moerdyk 'Being in Christ in Philippians'
A. van den Os 'The Theme of Vengeance in the New Testament
H. Visser 'PGN-markers in Naro'

Systematic Theology

Dogmatics

Supervisor: Prof. Dr. A. Huijgen
C.J. Baker 'Zelfkennis bij Bonhoeffer'
S. Ekpo 'Reverse Mission'
J.P. Florijn 'Noordmans allegorie binnen de grenzen van de letter'
S. Joo 'The Doctrine of Atonement of Calvin and Turretin From Their Trinitarian Perspective'
H. Lee 'Jonathan Edwards’ Trinitarian Soteriology'
T. Meindl-Hennig 'Eschatologie bei O. Noordmans und J. Moltmann'
S.S. Moon 'God’s Triune Self-Revelation and Divine Accommodation'
P. Nijsse 'Geest en Tijd - Adem en Parakleet'
A.T. van Olst 'De theologie van Van Beek'
I.A. Raharjo 'Theodicy of Gregory a. Boyd'
C. Rumbay 'The Nusantara Pneumatology: A Binocular and Archaic view toward Indonesian Ancestral Spirits Tradition'
S. Schuster 'Nature, Covenant and Merit'
T.M. Silva 'The Sabbath and the Church as Eschatological Community'

Supervisor: Prof. emer. Dr. G.C. den Hertog
T. Ishihara 'Ascese bij O. Noordmans en vreugde bij A.A. van Ruler'
A. Staemmler 'Die Verheißung der Erlösung. Eschatologische Aspekte in Karl Barths, "Kirchlicher Dogmatik"'

Ethics

Supervisor: Prof. emer. Dr. G.C. den Hertog
B.A. Belder 'Studie naar de christelijke ethiek van Oliver O'Donovan'

Historical Theology and Church Law

Church History

Supervisor: Prof. Dr. H.J. Selderhuis
L. Bouwman 'Fasting in Puritanism'
S.B. Bowman 'Theology and Poetry in Edward Taylor'
J.D. Edwards 'What was John Flavel's pastoral theology of death, dying, and the soul's eternal destiny'
M. Hamm 'Bund und Erwählung bei Caspar Olevian'
J.H. Hong 'Caspar Sibelius and his Journal on the Synod of Dordt'
C. Humfrey 'Robert Haldane and Religious Revival'
D.H. Jeong 'Bible and Church Discipline in the 16th Century'
B. Koopman 'Een onderzoek naar de invloed van het 'voorbereidend werk' op de Nederlandse theologie in de zeventiende eeuw'
J. Lee 'Calvins Bundestheologie in seinem Josuakommentar'
C.J. Meeuse 'De bestrijding van het carteanisme door Jacobus Koelman, met name bij Ludovicus Wolzogen, Balthasar Bekker en Willem Deurhof'
B. Najapfour 'Joseph Hart (1712-1768) and his Contribution to the Early British Evangelical Movement'
T. Nyhof 'Theology of Melchior Hoffman'
B.I. Park 'The Motif of Populus meus. Calvin’s Ecclesiology in His Biblical Exegesis on the Book of Jeremiah'
C. Ware 'Martin Bucer’s Ecumenical Theology'
J. Zhao 'Wilhelmus à Brakel and Reformed Covenantal Eudaimonism'

History of Dogma

Supervisor: Prof. Dr. H.J. Selderhuis
G.M. Bosker 'De visie op leven, sterven en eeuwigheid in de Nadere Reformatie'

Early Church

Supervisor: Prof. Dr. M.A. van Willigen
J.H.C. Kooijman 'De ecclesiologische, missiologische en eschatologische implicaties van de exegese van Joh. 10:16 vanaf de eerste eeuw tot en met Augustinus'
G. de Korte 'De visie van kerkvader Ambrosius op het Joodse volk, speciaal gefocust op diens uitnodiging aan het Joodse volk om deel te worden van de Kerk'
W. Schinkelshoek 'Ambrose’s Influence on Augustine'

Church Law

Supervisor: Prof. Dr. H.J. Selderhuis
T.E. Boele-Noort 'De toepassing van de kerkelijke tucht in de kerk van de 21e eeuw'
P. Raven 'Predikanten als werknemers'

Supervisor: Prof. Mr. Dr. W.A. Zondag
D.D. Both 'Heersen of dienen? – leiderschap in de kerk'

Practical Theology

Practical Theology

Supervisor: Prof. Dr. M.J. Kater
J. den Boer 'Een praktisch-theologisch onderzoek naar het functioneren van het afleggen van belijdenis van het geloof binnen de HHK'
H. Brons 'De homiletische theologie prediking van Hellenbroek'
D. van Brugge ''Behold and See!': The Retrieval of Jonathan Edwards' Homiletical Use of Imagination'
J. Trisfant 'The Characteristics of Martyn Lloyd Jones' Logic of Preaching on Romans'
J.P.C. Vreugdenhil 'Preaching Old Testament History for Today. From Narrative to Relevancy: A Homiletical Exploration'
A.A.F. van de Weg 'Het homiletisch potentieel van een typologische lezing van de Schriften'
R. van der Wolf 'To a joyful response. The Value of the Regula Dilectionis in Sermon Preparation'

Supervisor: Prof. Dr. A. de Muynck
S. Hoogendijk ‘The influence of educators on the religious identity development of adolescents. A case study in a conservative, Dutch Reformed immigrant community in Chilliwack, BC, Canada’
C. Meurs-Lambregts 'Religieuze socialisatie bij bevindelijk gereformeerden. Een empirisch onderzoek op het grensvlak van godsdienstsociologie en godsdienstpedagogiek'

Christian Pedagogy

Supervisor: Prof. Dr. A. de Muynck
H. Averesch 'De invloed van de persoonlijke levensbeschouwing van de leraar op de lesvoorbereiding in het primair onderwijs'
B. Bhote 'Teachers’ Perception, Practice, and outcomes of Integrated Curriculum in Basic Level Education in the context of Nepal'
G.M. Binnenmars 'How mentors listen. A research project into the professionalization of mentors with a focus on their listening competences'
B. Charki 'Child Friendly Education'
J.D. Darius 'Poetics of purpose: the exploration of vocation and the identity of university students in Haiti'
A. Knulst 'Learning to respond. De ontwikkeling van verantwoordelijkheid bij leerlingen in het voortgezet onderwijs'
P. Neupane 'Mentoring for Teacher Development. A Theologically inspired framework of mentoring lead to an effective mentoring manual in Nepal'
A. Moesker 'Kerkverlating GKV/NGK'
P. van Olst 'Holistic Education towards Shalom-seeking Citizenship. A Theoretical and Action Research driven Case Study into Integrative Formation of Christian Teachers and thereby Pupils for Modern Pluralistic Society’
J. Sanderse 'Exploreren tijdens de beroepspraktijkvorming op het mbo: het versterken van de identiteits- en burgerschapsontwikkeling bij 16-22 jarige orthodox christelijke jongeren'
R. Sornojathi-Ebenezer 'Character education in a Rural area'