Home

T.E. Boele-Noort MA

T.E. Boele-Noort MA

Promovendus Kerkrecht

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Tineke Boele-Noort werd op 12 februari 1995 geboren in Nijkerk. Na haar middelbare schoolperiode op de Guido de Brès te Amersfoort (2007-2013) studeerde ze theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (2013-2016) en de Theologische Universiteit Kampen (2016-2017). Sinds 1 april 2018 werkt ze voor de TUA aan een promotiestudie naar de hedendaagse toepassing van de kerkelijke tucht in kerken van gereformeerd belijden (0,5 fte). Daarnaast begeleidt ze derdejaarsstudenten bij de voortgang van hun bachelorscriptie en is ze actief binnen de Nederlandse  Onderzoeksschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER). 

Lidmaatschappen

  • Lid Junior Council van NOSTER Research Group
  • Lid synodecommisie Kerk-zijn CGK