Onderwijs

Minoren

Minoren

Minorpakketten TUA 2023-2024

  1. Minor Gereformeerde Theologie (15 EC of 30 EC in periode 1 en 2)
  2. Minor Pre-master HGT (15 of 30 EC in periode 1 – 4)
  3. Minor Het Verbond (10 EC in periode 3)
  4. Minor Theologie en Muziek (15 EC in periode 2 en 3)

In overleg met de studieadviseur zijn ook andere minoren mogelijk om te kiezen.