Onderwijs

Master Theologie (180 EC)

Over de studie

De driejarige master Theologie aan de TUA is breed én diep. In deze master specialiseer je je verder, als vervolg op de bachelor theologie (die je volgde aan de TUA of elders). Naast deze uitgebreide specialisatie in de diepte vindt ook nog steeds studie in de breedte plaats. Wie deze master heeft afgerond, is dan ook all-round theoloog.
Eenmaal afgestudeerd wordt een aanzienlijk deel van de alumni predikant (ruim de helft), met name in de Christelijke Gereformeerde Kerken, maar ook elders. Anderen vinden hun weg als wetenschapper, evangelist, docent, geestelijk verzorger, zendeling, kerkelijk werker, etc.
Aan de TUA studeer je in een Bijbelgetrouw klimaat, in een betrekkelijk kleine gemeenschap, die door velen als heel prettig wordt omschreven.
Deze brede én diepe master van 180 EC is dus niet zomaar een master, maar één met meerwaarde. Wat die meerwaarde precies is?  Bekijk wat Doohyeok en Hilde erover zeggen:

Elk jaar is er minimaal 1 periode waarin gewerkt wordt met een overkoepelend thema waardoor de integratie van de verschillende vakgebieden duidelijk naar voren komt en er extra verdieping mogelijk is op het betreffende thema. De master kent een vrije ruimte van 15 EC, een stage van 10 EC en een specialisatie van 45 EC. Aan de specialisatie wordt elk jaar gewerkt en deze wordt afgerond met een scriptie van 15 EC.

Hoewel de master primair gericht is op het predikantschap, heeft hij ook voor degenen die (nog) geen predikant wensen te worden een grote meerwaarde vanwege de breedte, het niveau en de inhoud van de opleiding.

Neem contact op met de studieadviseur over de mogelijkheden die deze master voor je kan bieden.

Zie voor verdere informatie de Studiegids.

"In een tijd van polarisatie en verstarring heb ik de open en onbevangen wijze waarop we, ondanks allerlei verschillen, op de TUA met elkaar omgaan, steeds enorm waardevol en verfrissend gevonden."
(Jan Willem van Panhuis, admissiaal student Master Theologie)