Onderwijs

Master Theologie

Over de studie

Wat mij aanspreekt aan theologie, is de breedte van de studie: taal, geschiedenis, filosofie, psychologie, het komt allemaal aan de orde. Tegelijk gaat het altijd over de kern, om waar het écht om gaat in deze wereld.
(Fianne de With, masterstudent)

De masterfase bestaat uit twee gedeelten: de Master I van 120 EC en de Master II van 60 EC, waarbij enige variatie mogelijk is tussen de studieroutes van admissiale studenten (studenten die via het admissie-examen zijn toegelaten tot de opleiding tot de dienst van het Woord in de Christelijke Gereformeerde Kerken) en van niet-admissiale studenten.

De Master II-studie omvat in principe de bestudering van een major van 50 EC en een minor van 10 EC.

Voor een admissiale student is een minor van 10 EC bestaande uit de praktijkstage verplicht. Voor niet-admissiale studenten bestaat de mogelijkheid van een Master II met een major van 60 EC. Bovendien is het mogelijk om (een deel van) de keuzevakken uit het D- en/of E-jaar toe te voegen aan de specialisatiefase van de master. Dat kan door uitbreiding van de major, maar ook via extra minors.

Zie voor verdere informatie de Studiegids.