Onderwijs

Master Theologie (180 EC)

Over de studie

De TUA kent met ingang van september 2021 twee masters. De master Herbronning Gereformeerde Theologie van 60 EC (kan in deeltijd gevolgd worden) én een voltijdmaster Theologie van 180 EC. Deze laatste master duurt drie jaar, en is breed én diep. Niet zomaar een master dus, maar één met meerwaarde. Wat die meerwaarde precies is?  Bekijk wat Doohyeok en Hilde erover zeggen.

Elk jaar is er minimaal 1 periode waarin gewerkt wordt met een overkoepelend thema waardoor de integratie van de verschillende vakgebieden duidelijk naar voren komt en er extra verdieping mogelijk is op het betreffende thema. De master kent een vrije ruimte van 15 EC, een stage van 10 EC en een specialisatie van 45 EC. Aan de specialisatie wordt elk jaar gewerkt en deze wordt afgerond met een scriptie van 15 EC.

Hoewel de master primair gericht is op het predikantschap, heeft hij ook voor degenen die (nog) geen predikant wensen te worden een grote meerwaarde vanwege de breedte, het niveau en de inhoud van de opleiding.

Neem contact op met de studieadviseur over de mogelijkheden die deze master voor je kan bieden.

Zie voor verdere informatie de Studiegids.

Wat mij aanspreekt aan theologie, is de breedte van de studie: taal, geschiedenis, filosofie, psychologie, het komt allemaal aan de orde. Tegelijk gaat het altijd over de kern, om waar het écht om gaat in deze wereld.
(Fianne de With, masterstudent)