Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Over de studie

Aan de TUA krijg je een brede opleiding vanuit verschillende invalshoeken. Dat betekent dat je onderwijs krijgt in de relevante talen, Bijbelse vakken (zoals exegese en hermeneutiek), systematische vakken (bijvoorbeeld ethiek en dogmatiek), ecclesiologische vakken (vakken als kerkgeschiedenis, theologiegeschiedenis en kerkrecht), ambtelijke vakken (zoals predikkunde, pastoraat en evangelistiek) en allerlei andere vakken (filosofie, godsdienstwetenschap, enz.).

 

"Wat mij aanspreekt aan theologie, is de breedte van de studie: taal, geschiedenis, filosofie, psychologie, het komt allemaal aan de orde. Tegelijk gaat het altijd over de kern, om waar het écht om gaat in deze wereld."

Fianne de With, oud-student

Theologie studeren aan de TUA betekent studeren in een bijbelgetrouw klimaat. Het karakter van de opleiding is te omschrijven als confessioneel-gereformeerd: de Bijbel als Woord van God is leidend in het onderwijs en onderzoek aan onze universiteit en we staan bewust in de gereformeerde traditie. Dat we ons heel goed realiseren een taak te hebben in de samenleving en dat we oog hebben voor de hedendaagse theologiebeoefening hoort daar helemaal bij.

Theologie studeren aan de TUA betekent studeren in een gemeenschap die door velen als open, warm en hecht wordt getypeerd. De TUA is een kleine universiteit met ruim honderd studenten, en dat maakt het onderlinge contact direct en persoonlijk. Ook buiten de collegezaal ontmoet je hoogleraren, docenten en medestudenten. Theologie studeren doe je in Apeldoorn niet alleen, je doet het samen. 

Aan de Theologische Universiteit vinden we de kennis van de klassieke talen belangrijk. Hebreeuws, Aramees en Grieks, het zijn de talen waarin de Bijbel oorspronkelijk geschreven is, terwijl Latijn eeuwenlang de voertaal van de theologie vormde. Aan de TUA willen we ze verweven met de andere vakken. Gedurende heel de opleiding zul je met de klassieke talen te maken hebben. Zo worden ze je vertrouwd!

De theologiestudie aan de TUA is breed. In 1894 werd de opleiding opgericht. Jonge mannen werden opgeleid tot predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken.  Inmiddels studeren er mensen uit allerlei kerkelijke richtingen, zowel mannen als vrouwen, uit Nederland en van over de grenzen, met de bedoeling om God te dienen op heel verschillende werkvelden in kerk en Koninkrijk.

Waarom kiezen voor de TUA?

Door de studie aan de TUA is er een wereld voor mij opengegaan. De wereld van de Bijbel is zo rijk!
(Neline Schoonderwoerd, bachelorstudent)