Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Studiegids

De studiegids voor het studiejaar 2020-2021 treft men hieronder aan. Het eerste bestand is de volledige studiegids, de andere bestanden zijn deelbestanden, opgesplitst per jaar/onderdeel van de studie.

N.B. de studiegids voor de master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' wordt op een later moment gepubliceerd. 

Algemeen

Studiegids 2021/2022 Complete Studiegids Studiegids 2021/2022 Algemene Informatie

Bachelor Theologie (180 EC)

Studiegids 2021/2022 Bachelor Theologie (180 EC)

Keuzemodules

Studiegids 2021/2022 Keuzemodules

Master Theologie (180 EC)

Studiegids 2021/2022 Master Theologie (180 EC)

Master Herbronning Gereformeerde Theologie (60 EC)

Studiegids 2021/2022 Master Herbronning Gereformeerde Theologie (60 EC)