Onderwijs

Bachelor Theologie (3 jaar)

Studiegids

De studiegids voor het studiejaar 2019-2020 treft men hieronder aan. Het eerste bestand is de volledige studiegids, de andere bestanden zijn deelbestanden, opgesplitst per jaar/onderdeel van de studie.

N.B. de studiegids voor de master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' wordt op een later moment gepubliceerd. 

Algemeen

Studiegids 2019-2020 Complete Studiegids Studiegids 2019-2020 Algemene informatie

Bachelor

Studiegids 2019-2020 A-jaar Studiegids 2019-2020 B-jaar Studiegids 2019-2020 C-jaar

Keuzevakken

Studiegids 2019-2020 Keuzevakken

Master I

Studiegids 2019-2020 D-jaar Studiegids 2019-2020 E-jaar

Master II

Studiegids 2019-2020 Master II Studiegids 2019-2020 Major Studiegids 2019-2020 Minor