Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Studiegids

De studiegids voor het studiejaar 2022-2023 treft men hieronder aan. Het eerste bestand is de volledige studiegids, de andere bestanden zijn deelbestanden, opgesplitst per jaar/onderdeel van de studie.

Algemeen

Studiegids 2023-2024