Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Studiegids

De studiegids voor het studiejaar 2020-2021 treft men hieronder aan. Het eerste bestand is de volledige studiegids, de andere bestanden zijn deelbestanden, opgesplitst per jaar/onderdeel van de studie.

N.B. de studiegids voor de master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' wordt op een later moment gepubliceerd. 

Algemeen

Studiegids 2020-2021 Complete Studiegids Studiegids 2020-2021 Algemene informatie

Bachelor

Studiegids 2020-2021 A-jaar Studiegids 2020-2021 B-jaar Studiegids 2020-2021 C-jaar

Keuzemodules

Studiegids 2020-2021 Keuzemodules

Master

Studiegids 2020-2021 D-jaar Studiegids 2020-2021 E-jaar

Master Specialisatie

Studiegids 2020-2021 Master Specialisatie Studiegids 2020-2021 Major Studiegids 2020-2021 Minor