Onderwijs

Losse vakken volgen

Losse vakken volgen

Het is mogelijk om aan de TUA losse vakken (modules) te volgen. Gasten kunnen daarvoor aanschuiven bij het reguliere onderwijs. Tevoren wordt in overleg met de studieadviseur en/of examencommissie gekeken of voor het gewenste vak een speciale voorkennis/vooropleiding vereist is en of er ruimte is binnen de groep. Informatie over de vakken is te vinden in de studiegids.

Het cursusgeld voor contractanten bedraagt € 92,- per EC.
Als contractant kan maximaal 40 EC per jaar en 120 EC per opleiding gedaan worden. Komt het aantal daarboven dan dient men zich in te schrijven als voltijdstudent.
 
Zie dit document voor de rechten en plichten van contractanten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de studieadviseur, J.W. (Wilma) van der Zande-de Roo.