Kennis delen

Permanente educatie / cursussen

Permanente educatie / cursussen voor externe belangstellenden

Bent u predikant, kerkelijk werker, evangelist of anderszins geïnteresseerd in theologie? De TUA biedt u een programma aan in het kader van Permanente Educatie. Op deze pagina treft u beschrijvingen aan van symposia, cursussen en modules waaraan theologen en andere belangstellenden deel kunnen nemen in het kader van permanente educatie.
Voor het door laten gaan van een module zijn voldoende aanmeldingen vereist. Het aantal verschilt per module.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de studieadviseur van de TUA: J.W. (Wilma) van der Zande-de Roo, jwvanderzande@tua.nl, 055 577 57 09.

Gepland:

Gasten kunnen meestal eenvoudig aanhaken bij de bestaande modules. Zie deze pagina voor informatie hierover.
In het kader van Permanente Educatie staan onderstaande cursussen gepland (scroll naar onderen voor beschrijvingen van deze cursussen):

Periode 3 (31 januari 2024 - 15 maart 2024)

  • Koopmans als publiek theoloog
  • De Septuaginta
  • 'Het verbond' vanuit verschillende perspectieven
  • Klassiekers lezen: De Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel

Beschrijving van de cursussen

Koopmans als publiek theoloog

Docent: dr. C.C. den Hertog
Data (voorlopig): 31 januari, 14, 21 en 28 februari, 6 en 13 maart (13.00-15.00 uur),
6 april: Koopmanswandeling door Amsterdam (facultatief)
Toets: paper
Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn
Omvang: 2,5 EC (70 uur)
Kosten: € 272,50
Aanmelden: jebulten@tua.nl

Inhoud

Steeds vaker klinkt vandaag de dag de term ‘Publieke theologie’. De term zelf is redelijk nieuw, maar bij beschrijvingen van het vak wordt geregeld verwezen naar grote  namen uit de geschiedenis  van kerk en theologie, zoals bijvoorbeeld Martin Luther King en Dietrich Bonhoeffer.
In deze module verkennen we met elkaar het terrein van de Publieke theologie. Een aantal benaderingen passeert de revue, maar vooral zal de aandacht uitgaan naar het werk van dr. J. Koopmans (1905-1945) die ten tijde van de bezetting van Nederland niet alleen zijn stem verhief in de publieke ruimte, maar ook gehoor vond. Wat kunnen we van hem leren voor vandaag?
De cursus bestaat in principe uit zes bijeenkomsten van elk twee uur. Facultatief wordt de mogelijkheid geboden om de cursus te besluiten met een gezamenlijke Koopmans-wandeling door Amsterdam.

Informatie over de inhoud van deze module kunt u vinden in de studiegids op p. 108.

De Septuaginta

Docenten: dr. M.C. Mulder en dr. H. de Waard
Data: nader te bepalen (in overleg)
Toets: leesverslag en schriftelijk werkstuk
Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn
Omvang: 2,5 EC (70 uur)
Kosten: € 272,50
Aanmelden: jebulten@tua.nl

Inhoud

Deze verdiepende keuzemodule wordt gegeven door Dr. Mulder en dr. De Waard en is toegankelijk voor studenten uit de bachelor (vanaf het tweede jaar) en de master, alsmede voor andere belangstellenden. Deelnemers maken nader kennis met de Septuaginta als vertaling en met het belang van deze vertaling voor de studie van het Oude en het Nieuwe Testament.

Informatie over de inhoud van deze module kunt u vinden in de studiegids op p. 112-113.

'Het verbond' vanuit verschillende perspectieven

Docent: (afhankelijk van de gekozen onderdelen) prof. dr. H. van den Belt, dr. M.C. Mulder, prof. dr. M.J. Kater, prof. dr. H.J. Selderhuis en/of dr. H. de Waard
Data: week 6 t/m 11 (begin februari-half maart 2024) op dinsdagen (de onderdelen kerkgeschiedenis, systematische theologie en homiletiek) en op donderdagochtenden (het onderdeel bijbelse theologie)  
Toets: afhankelijk van het gekozen onderdeel: portfolio, schriftelijk tentamen, paper, preekvoorstellen/-schetsen/meditaties
Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn
Omvang: per onderdeel 2.5 EC (70 uur). Gekozen kan worden voor één of enkele onderdelen óf voor de hele reeks: 10 EC (280 uur). 
Kosten: € 272,50 per 2,5 EC
Aanmelden: jebulten@tua.nl

Inhoud

Vanaf week 6 t/m 11 (begin februari-half maart 2024) worden er series colleges gegeven vanuit verschillende disciplines over ‘Het verbond’. Deze staan open voor predikanten die in het kader van ‘levenslang leerling’ (de aanbevolen permanente educatie) zich weer eens willen verdiepen in dit kardinale onderwerp in het geheel van de gereformeerde theologie.

Juist de laatste decennia zijn de gevolgen merkbaar van het denken vanuit het individu in plaats van vanuit de gemeenschap. Dat is niet slechts in de samenleving als geheel, maar ook in de gemeente merkbaar. Daarom van harte welkom om u weer in de rijkdom van Gods verbond en woorden te verdiepen vanuit de kerkgeschiedenis, de bijbelse theologie, de systematische theologie en de homiletiek. De colleges worden gegeven op dinsdagen (kerkgeschiedenis, systematische theologie en homiletiek) en op donderdagochtenden (bijbelse theologie) gedurende zes weken.

Informatie over de inhoud van deze module(s) kunt u vinden in de studiegids op pagina 144-149.

Klassiekers lezen: De Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brake

Docent: G.M. Bosker MA
Data (voorlopig): nog af te stemmen
Toets: paper
Plaats: Theologische Universiteit Apeldoorn
Omvang: 2,5 EC (70 uur)
Kosten: € 272,50
Aanmelden: jebulten@tua.nl

Inhoud

De Redelijke Godsdienst van Wilhelmus a Brakel (1635-1711) is zeer bekend geworden in de gereformeerde traditie. Deze populaire dogmatiek uit het jaar 1700 beleefde vele herdrukken en is recent nog hertaald. Wat maakt dat deze achttiende-eeuwse dogmatiek tot op heden in sommige kringen nog veel wordt gelezen? Wie was Wilhelmus a Brakel en in welke context publiceerde hij dit geschrift? Welke bijzonderheden, invloeden en fronten worden zichtbaar in wat hij schrijft over theologische onderwerpen als de godsleer, de predestinatie, het verbond, de christologie, de ecclesiologie, de wedergeboorte, het geloof, de rechtvaardiging, de sacramenten, de heiliging en de eschatologie? Hoe zit de structuur van zijn theologie in elkaar? Hoe zit het met de verklaring die hij in deel 3 heeft gegeven op het Bijbelboek Openbaring? Door close reading en bespreking van hoofdstukken uit de Redelijke Godsdienst hopen we bij de module 'Klassiekers lezen: de Redelijke Godsdienst van Wilhelmus a Brakel' antwoorden te krijgen op deze vragen. 

Informatie over de inhoud van deze module kunt u vinden in de studiegids op p. 110.