Onderwijs

Master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' (60 EC)

Over de studie

Voor iedereen die altijd al op academisch niveau iets heeft willen doen met theologie, heeft de TUA goed nieuws: in september 2021 start de master ‘Herbronning Gereformeerde Theologie’ / ‘Living Reformed Theology’. De master van 60 EC kan in deeltijd of voltijd gevolgd worden, en heeft een unieke insteek.

De master is interdisciplinair opgezet. De verschillende theologische disciplines, zoals Oude Testament en praktische theologie, worden met elkaar in contact gebracht. Maar ook de huidige of beoogde (beroeps)praktijk van de deelnemende studenten wordt geactiveerd. De leervraag van de student is leidend. Dat kan een praktische of meer theoretische vraag zijn.

Het begint allemaal met een inleidende module over het hart van de gereformeerde theologie, waarna keuzemodules volgen: over christelijk leiderschap, Bijbellezen in de 21e eeuw, en vrijheid, recht en gerechtigheid.

Om toegelaten te worden tot de master, is minimaal een WO-bachelor nodig; niet noodzakelijk een theologische bachelor.

De Theologische Universiteit Apeldoorn staat nationaal en internationaal bekend om hoogstaand onderwijs in gedegen gereformeerde theologie. De nieuwe master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' concentreert dit onderwijs op die gebieden waar de TUA het beste in is.

De rijkdom van de gereformeerde theologie heeft zeggingskracht voor alle aspecten van het leven. In deze master bestudeer je verschillende disciplines van genoemde gereformeerde theologie. Je oefent je daarnaast om theologische vraagstukken in je eigen (toekomstige) professionele context zelfstandig en op adequate wijze te actualiseren. Dit geldt vooral ten aanzien van die module(s) waarin je je in deze master specialiseert. Na het volgen van deze master ben je als theoloog opgeleid en kun je werkzaam zijn in bijvoorbeeld kerkelijke praktijken, geestelijke verzorging, zorg, onderwijs, media en juridische praktijken, waar je de bezinning op de gereformeerde identiteit in praktijk kan brengen. Ook ben je toegerust voor het doen van verder onderzoek.