Onderwijs

Master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' (deeltijd)

Over de studie

De Theologische Universiteit Apeldoorn staat nationaal en internationaal bekend om hoogstaand onderwijs in gedegen gereformeerde theologie. De nieuwe master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' concentreert dit onderwijs op die gebieden waar de TUA het beste in is.

De rijkdom van de gereformeerde theologie heeft zeggingskracht voor alle aspecten van het leven. In deze master bestudeer je verschillende disciplines van genoemde gereformeerde theologie. Je oefent je daarnaast om theologische vraagstukken in je eigen (toekomstige) professionele context zelfstandig en op adequate wijze te actualiseren. Dit geldt vooral ten aanzien van die module(s) waarin je je in deze master specialiseert. Na het volgen van deze master ben je als theoloog opgeleid en kun je werkzaam zijn in bijvoorbeeld kerkelijke praktijken, geestelijke verzorging, zorg, onderwijs, media en juridische praktijken, waar je de bezinning op de gereformeerde identiteit in praktijk kan brengen. Ook ben je toegerust voor het doen van verder onderzoek.

Let op! Vanwege de coronacrisis heeft het accreditatieproces van de master vertraging opgelopen. De beoogde startdatum van deze master is verschoven naar D.V. februari 2021. Zodra definitief groen licht is gegeven voor de start, zal dit op de website worden bekendgemaakt en zal deze opmerking worden verwijderd. Ondertussen is het wel mogelijk om je op voorlopige basis in te schrijven.