Onderwijs

Master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' (60 EC)

Over de studie

Heb je altijd al op academisch niveau iets willen doen met theologie? Kies voor de master Herbronning Gereformeerde Theologie! Deze master van 60 EC is laagdrempelig, hedendaags, legt de verbinding met jouw (huidig of toekomstig) beroep en kan behalve in deeltijd ook versneld gevolgd worden (en dus ook in voltijd). Colleges zijn alleen op woensdag.
Duik diep in de rijkdom van de gereformeerde theologie!

De master is interdisciplinair opgezet. De verschillende theologische disciplines, zoals Oude Testament en Praktische Theologie, worden met elkaar in contact gebracht. Maar ook de huidige of beoogde (beroeps)praktijk van jou als student wordt geactiveerd. Daarbij is de leervraag van de student leidend. Dat kan een praktische of meer theoretische vraag zijn.

Het begint allemaal met een inleidende module over het hart van de gereformeerde theologie, waarna keuzemodules volgen: over christelijk leiderschap, Bijbellezen in de 21e eeuw, vrijheid, recht en gerechtigheid en theologie en muziek.

Om toegelaten te worden tot de master, is minimaal een WO-bachelor nodig; niet noodzakelijk een theologische bachelor. Ook qua planning is deze master laagdrempelig: je volgt hem in losse modules van 15 EC per stuk. Zo kun je 1, 2 of 4 jaar over je studie doen. 

De Theologische Universiteit Apeldoorn staat nationaal en internationaal bekend om hoogstaand onderwijs in gedegen gereformeerde theologie. De in 2021 nieuw gestarte master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' concentreert dit onderwijs op die gebieden waar de TUA het beste in is.

In deze master bestudeer je verschillende disciplines van de gereformeerde theologie, waarvan de rijkdom zeggingskracht heeft voor alle aspecten van het leven. Je oefent je daarnaast om theologische vraagstukken in je eigen (toekomstige) professionele context zelfstandig en op adequate wijze te actualiseren. Dit geldt vooral ten aanzien van die module(s) waarin je je in deze master specialiseert. Na het volgen van deze master ben je als theoloog opgeleid en kun je werkzaam zijn in bijvoorbeeld kerkelijke praktijken, geestelijke verzorging, de zorg, media, het onderwijs en juridische praktijken, waar je de bezinning op de gereformeerde identiteit in praktijk kan brengen. Ook ben je toegerust voor het doen van verder onderzoek.

"Ik vind het razend interessant om mijn intellectuele interesse te combineren met mijn werk. Je krijgt heel veel ruimte om de theologische kennis toe te passen op je eigen vakgebied." (Geraldine van Gelder, musicoloog en student master Herbronning Gereformeerde Theologie)

Informatiebijeenkomsten 2024

23 april 2024 online informatie-avond
15 mei 2024 meeloopdag in Apeldoorn 

Zie de agenda voor verdere informatie over deze bijeenkomsten.

Klik vooral op de kopjes (links op desktop en hieronder op smartphone) voor meer informatie over het studieprogramma, het rooster, de studiekosten, studentervaringen etc.