Onderwijs

Master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' (60 EC)

Studenten over hun studie

Sabrina Kraft, student master Herbronning Gereformeerde Theologie

Twee jaar geleden ben ik tot geloof gekomen. Nu heeft God mij in de richting van deze master geleid. Wat ik hier heel bijzonder vind, is dat we als studenten zo’n diverse achtergrond hebben, en allerlei verschillende leeftijden. En toch volgen we allemaal dezelfde opleiding! Ik probeer zoveel mogelijk van de master te leren, en dat lukt heel goed. Ik word ondergedompeld in nieuwe terminologieën, achtergronden en geschiedenis. Het is elke week weer een feestje om bij de les aan te sluiten. Deze studie heeft mij tot nu toe vooral heel veel kennis en ervaringen opgeleverd. Vooraf had ik vooral het beeld om veel te leren rondom het geloof, en dat is tot nu toe goed gelukt. Toch is het ook wel lastig voor mij als nieuweling in het geloof. Bepaalde ‘ballast’ die sommige andere studenten hebben, heb ik niet altijd, maar aan de andere kant ontbreekt het mij hier en daar uiteraard nog wel aan kennis. Dus ik probeer zoveel mogelijk in me op te nemen, al lukt dat niet altijd. Het is heel veel informatie die over ons studenten wordt uitgestort! Eigenlijk best bijzonder dat het ook een geschikte studie is voor mij als redelijk onervaren christen. Ik ben nog onbevangen op sommige vlakken en kijk altijd vol verwondering naar andere gelovigen, maar ik merk ook dat mijn soms verrassende kijk op bepaalde dingen juist voor een heel leuk gesprek kan zorgen, en dat geeft weer dynamiek aan het geheel. Juist omdat ik zo’n beperkte voorkennis heb, heb ik hier inmiddels heel veel geleerd. Bijvoorbeeld over de triniteitsleer. Machtig interessant, maar ook pittig om meteen te kunnen begrijpen als je geen christelijke achtergrond hebt. Of neem de kerkgeschiedenis: de Reformatie met al haar hervormers, inzoomend op de gereformeerde scholastiek. En wat dacht je van homiletiek, hoe kijk je naar prediking? Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar dit zijn wel een aantal onderwerpen die mij enthousiast maken over deze opleiding. Ik kan niet anders zeggen dan dat we een leuke groep studenten zijn, met goede professoren, die met hun humor de colleges ook nog eens voorzien van zowel scherpte als luchtigheid. Ik ervaar dat als erg prettig. De literatuur is absoluut pittig, en op sommige vlakken ook wel taai. Op tijd beginnen met inlezen helpt om bij te blijven bij de lessen en helpt hopelijk ook om voorbereid te zijn op het tentamen.

Ditty Meerkerk, student master Herbronning Gereformeerde Theologie

Het is elke week weer iets om naar uit te zien: op woensdag college volgen met zestien andere zeer gemotiveerde mensen die ook theologie willen verbinden met hun vakgebied. Waar het tot nu toe zoal over ging? Dogmatische benaderingen van de triniteit (drie-eenheid, red.) leidden tot mooie gesprekken over de waarde van het gereformeerde geloven te midden van andersgelovigen. De term ‘gereformeerde theologie’ bracht bijvoorbeeld een discussie op gang over het huidige mensbeeld en kindbeeld in de praktijk van onder meer het onderwijs, met de vraag wat een christelijke pedagogiek nu eigenlijk inhoudt. Er volgde een pleidooi om ook vandaag de bronnen te bestuderen en te kennen. Een direct gevolg hiervan was een voorstel dat ik deed voor een leeskring met mijn collega’s op de school waar ik werk. In het college Oude en Nieuwe Testament verdiepten we ons in de betekenis van het Oude Testament voor het verstaan van het Nieuwe Testament, en welke aanwijzingen er zijn voor Christus in het Oude Testament. Wat lezen rabbijnen bijvoorbeeld in een tekst als ‘Uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen’ (Hosea 11:1)? Dit soort thema’s hebben direct betrekking op ons Bijbellezen vandaag. Prachtig ook hoe we de scholastiek (middeleeuwse filosofie en theologie, red.) geschilderd kregen bij kerkgeschiedenis, door een docent die college en klucht heel dicht bij elkaar houdt. En wat doen we met al die kennis? De master is bedoeld om de gereformeerde theologie in passend muntgeld om te munten naar de praktijk van vandaag. Het waardevolle van de HGT-master is dat iedereen vanuit zijn eigen vakgebied een bijdrage levert in de gesprekken en colleges. Maar ook in het onderzoek dat op stapel staat. Binnen de vakken mag je voor een deel eigen literatuur kiezen om daarmee je portfolio te vullen. Zelf ben ik van plan om me in mijn vrije ruimte en onderzoek te richten op het snijvlak van psychologie en theologie, vanwege mijn opleiding tot contextueel therapeut en godsdienstdocent. Ik vind de master echt een aanrader tot nu toe. Zes colleges in een periode vliegen voorbij, wat dat betreft is het ook hard werken. Het is veel leeswerk, maar daardoor maak je ook voor jezelf een verdiepingsslag in de verschillende thema’s. De TUA heeft goede en gepassioneerde docenten. Ook de contacten onderling zijn erg goed. Ik vind het motiverend om samen op te trekken en te studeren. Ik geniet er tot nu toe heel erg van om deze master te doen.