Kennis delen

Lezingen hoogleraren / docenten

Lezingen door TUA-docenten

Regelmatig worden hoogleraren en docenten van de TUA gevraagd om spreekbeurten of lezingen te verzorgen, voor studentenverenigingen of in kerkelijke kringen. De TUA vindt het belangrijk dat het contact met de kerken ook op deze wijze onderhouden wordt. Hieronder treft u een lijst aan waarin per persoon vermeld staat over welke onderwerpen hij dit seizoen een lezing beschikbaar heeft.

Als u een docent wilt uitnodigen voor een spreekbeurt, kunt u met hem of haar zelf contact opnemen via het bij zijn of haar naam vermelde e-mailadres. Vermelding op onderstaande lijst betekent niet dat de hoogleraren en docenten per definitie altijd beschikbaar zijn of dat zij zich per se beperken tot de opgegeven onderwerpen.

Klik hier voor de lezingenlijst.