Home

Kennis delen

Kennis delen

Een belangrijke pijler, naast onderwijs en onderzoek, is het delen van kennis, ook wel valorisatie genoemd. Op deze pagina's staat informatie over hoe we de vrucht van ons wetenschappelijk onderzoek delen met onze achterban, kerk en samenleving.