Over de TUA

Studentenvereniging PFSAR

PFSAR

Al meer dan een eeuw kent Apeldoorn een studentenvereniging: PFSAR. PFSAR is in 1904 begonnen onder de naam ‘DINDUA’, dit stond voor ‘Door Inspanning Nuttig Door Uitspanning Aangenaam’. Ondertussen gaan het corps door het leven als PFSAR, dit staat voor de Latijnse woorden Per Fidem Studiumque Ad Rostra, wat op zijn beurt weer staat voor ‘door geloof en studie naar de kansel’.

Het doel van de studentenvereniging is om mee te werken aan de persoonlijke en theologische ontwikkeling van haar leden en de onderlinge band en gemeenschap te versterken. Dit gebeurt in ieder geval elke donderdagavond. De invulling van deze avonden verschilt nogal. De enige constante hierin is de eetgroep, leden van de studentenvereniging eten dan in verschillende groepen samen. Daarna is er elke donderdagavond een programma. Dit kan bestaan uit ontspannende activiteiten of spelletjes, een Bijbelstudie of een vergadering. Daarnaast heeft PFSAR elk jaar verschillenden lezingen waarvoor ze sprekers van buitenaf aantrekt. Uiteraard ontbreken ook vergaderingen niet in de jaarlijkse agenda.

PFSAR is zo een plek waar studenten elkaar ook buiten de studie om kunnen ontmoeten. Hier kunnen ze vriendschappen aangaan, samen veel plezier hebben en van elkaar leren.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, richt u zich dan tot de abactis corporis:

Abactiaat P.F.S.A.R. 
Theodoor van der Toorn
Moerbosch 5
7323 BZ  Apeldoorn
abactis@pfsar.com

Klik hier om naar de website van PFSAR te gaan.