Over de TUA

Admissiale studenten

Admissiale studenten 

Admissiale studenten zijn studenten die opgeleid worden voor het ambt van predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Zij hebben met gunstig gevolg het admissie-examen afgelegd.

Klik hier voor de Regelingen Admissiale Studenten

Klik hier voor de regeling m.b.t. het studiefonds voor admissale studenten

Klik hier voor de regeling m.b.t. het ondersteuningsfonds voor admissale studenten


Informatie voor preekvoorzieners

De pretor is namens de rector de contactpersoon tussen de preekvoorzieners en de studenten. Als een student preekconsent heeft ontvangen, mag hij in de zomermaanden (juli en augustus) zelf zijn preekbeurten regelen. Buiten deze periode worden alle preekbeurten door de pretor geregeld. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om data aan te leveren, in februari en in juni. Hiervoor zal een oproep in De Wekker worden gedaan. Alle gemeenten behorend tot de CGK worden van harte uitgenodigd om data aan te leveren.

De volgende studenten zijn via de pretor te benaderen:
(voor afspraken over de liturgie etc. kan hun eigen e-mailadres worden gebruikt)

G.M. Bosker
R.B.J. van der Linden
A.J. Smit
H.J. Ymker
L. van 't Wout