Over de TUA

Docenten / overige medewerkers

Docenten 

Drs. C.T. Boerke
Universitair docent (Nederlandse) kerkgeschiedenis
 

Drs. A. van den Brink
Universitair docent psychologie

Dr. G.A. van den Brink
Universitair hoofddocent Historische Theologie, docent filosofie

Dr. J. van der Knijff
Universitair docent praktische theologie (liturgiek)

Dr. M.C. Mulder
Universitair docent judaïca en Nieuwe Testament

Dr. J.J. Oosterhuis-den Otter
Universitair docent Grieks en Latijn
 

Dr. P.L. Rouwendal
Universitair hoofddocent Historische Theologie, docent methodologie

Drs. L. Snoek
Universitair docent kerkelijk onderwijs
D.A.M. Sonnevelt MA
Universitair docent oudtestamentisch Hebreeuws en Bijbels Aramees
Dr. D.J. Steensma
Universitair docent ethiek
Dr. P. Veerman
Universitair docent praktische theologie
Dr. H. de Waard
Universitair docent Oude Testament


Overig wetenschappelijk personeel

Dr. P.D. Baarda
Wetenschappelijk medewerker Praktische Theologie

Dr. W.A. den Boer
Wetenschappelijk medewerker Missiologie

G.M. Bosker MA
Promovendus Kerkgeschiedenis

Drs. L.C. Vlaardingerbroek
Promovendus Theologie en Muziek
Drs. A.A.F. van de Weg
Promovendus Praktische Theologie
F.N. de With MA
Promovendus Praktische Theologie


Medewerkers RESILIENCE

K. Boersma
Communications Officer RESILIENCE
  A. Nusser MA
Wetenschappelijk medewerker RESILIENCE
C.J. Stouten
Algemeen medewerker (RESILIENCE en TUA)


Studie-ondersteuning

N. Duijzer-Algra
Trainer spreekvaardigheden
H. Wijma MLD
Docent persoonlijke en professionele vorming


Onderwijsondersteunend personeel 

J.B. Brunsveld
Administratief medewerker

 

J.E. Bulten
Medewerker onderwijs- en studentzaken

Tel. 055-57 75 700
 

A.M.J. van Gils-Buitink
Medewerker bibliotheek

Dr. J.A. Iestra
Beleidsmedewerker onderwijs
J.A. Karels MA
Beleidsmedewerker onderzoek

N. van der Mijden-Groenendijk
Bibliothecaris

Tel. 055-57 75 703
 

M. Rozema
Beheerder/pedel

Tel. 055-57 75 705
 

J.M. Vierbergen-Hakvoort
Communicatiemedewerker

Tel. 055-57 75 707
 

M.J. van der Werf
Bibliotheekmedewerker

J.W. van der Zande-de Roo
Universiteitssecretaris, studieadviseur, begeleider persoonlijke en professionele vorming

Tel. 055-57 75 709