Over de TUA

Docenten / overige medewerkers

Docenten 

Drs. C.T. Boerke
Docent (Nederlandse) kerkgeschiedenis
 

Dr. C.C. den Hertog
Docent systematische theologie

 

Drs. A. Heystek
Docent psychologie
 

Dr. J. van der Knijff
Docent praktische theologie (liturgiek)

Dr. M.C. Mulder
Docent judaïca en Nieuwe Testament

Dr. J.J. Oosterhuis-den Otter
Docent Grieks en Latijn
 
J. van den Os MA
Docent Nieuwe Testament

Dr. P.L. Rouwendal
Docent methodologie

Drs. L. Snoek
Docent praktische theologie (catechetiek)
Dr. J. van 't Spijker
Docent missiologie en evangelistiek / studentenpastor
Dr. D.J. Steensma
Docent ethiek
Dr. H. de Waard
Docent oudtestamentisch Hebreeuws en Bijbels Aramees


Overig wetenschappelijk personeel

Dr. G.J. Baan
Geassocieerd onderzoeker Theologie en muziek

G.M. Bosker MA
Promovendus Kerkgeschiedenis

T.E. Boele-Noort MA
Promovendus Kerkrecht

Dr. G.A. van den Brink
Wetenschappelijk medewerker Kerkgeschiedenis en docent filosofie

Dr. A. van der Knijff
Geassocieerd onderzoeker Praktische Theologie

J. van den Os MA
Promovendus Nieuwe Testament

Dr. A. Versluis
Geassocieerd onderzoeker Oude Testament


Studie-ondersteuning

N. Duijzer-Algra
Trainer spreekvaardigheden
H. Wijma MLD
Docent persoonlijke en professionele vorming


Onderwijsondersteunend personeel 

J.B. Brunsveld
Administratief medewerker

 

A.M.J. Buitink
Medewerker bibliotheek

J.E. Bulten
Medewerker onderwijs- en studentzaken

Tel. 055-57 75 700
 

N. van der Mijden-Groenendijk
Bibliothecaris

Tel. 055-57 75 703
 

M. Rozema
Beheerder/pedel

Tel. 055-57 75 705
 

J.M. Vierbergen-Hakvoort
Communicatiemedewerker

Tel. 055-57 75 707
 

J.W. van der Zande-de Roo
Universiteitssecretaris, studieadviseur, begeleider persoonlijke en professionele vorming

Tel. 055-57 75 709