D.A.M. Sonnevelt MA

Docent oudtestamentisch Hebreeuws en Bijbels Aramees

Stuur een e-mail

Beknopt cv

D.A.M. (Rieneke) Sonnevelt (Rotterdam, 1983) studeerde Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam (BA 2009) en volgde in die tijd colleges Hebreeuwse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Ze specialiseerde zich in Hebreeuws en Aramees binnen de Research Master ‘Structure and Variation in Languages of the World’ aan de Universiteit Leiden (MA 2012). Ondertussen gaf zij een aantal jaar parttime Engels in het middelbaar onderwijs (2008-2013). Haar promotieonderzoek richt zich op de rol van Aramees in Babylonië tijdens de NeoBabylonische en Perzische periodes (begeleiders prof. dr. C. Waerzeggers; dr. M.L. Folmer, Universiteit Leiden). Ze heeft in Leiden vanaf 2016 met regelmaat o.a. Hebreeuws en Aramees BA/MA-onderwijs verzorgd bij Oude Nabije Oosten-studies. Sinds 1 augustus 2023 is zij parttime docent Bijbels Hebreeuws en Aramees aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Publicaties

Lijst van publicaties