Onderzoek

RESILIENCE

Onderzoeksinfrastructuur voor Religious Studies RESILIENCE 

De TUA bouwt mee aan onderzoeksinfrastructuur RESILIENCE. Dit betreft een permanente Europese onderzoeksinfrastructuur voor religiestudies waarin dertien academische instellingen uit elf verschillende landen samenwerken.

Gezien de toenemende belangstelling voor onderzoek naar religiestudies en het groeiende belang van deze studies, richt RESILIENCE zich op het beter toegankelijk maken van kennis op het gebied van religie. Tegelijkertijd is een instrumentarium nodig om deze kennis beschikbaar te stellen, te interpreteren en te hanteren. RESILIENCE voorziet in deze behoefte door het bouwen van een permanente Europese infrastructuur voor religiestudies.

Kenmerkend voor RESILIENCE is dat op unieke wijze fysieke en digitale kennis met elkaar verbonden zijn: RESILIENCE ondersteunt haar gebruikers bij het vinden, verwerken en delen van deze kennis. Hoewel met name wetenschappers gebruik zullen maken van de onderzoeksinfrastructuur, kunnen ook anderen die betrokken zijn bij religieuze thema’s (zoals bibliothecarissen, journalisten, beleidsmakers en vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen) er hun voordeel mee doen.

Prof. dr. H.J. Selderhuis: “De TUA is er trots op deel uit te maken van RESILIENCE omdat het ons een fantastische kans biedt om met onze middelen en expertise bij te dragen aan het fascinerende gebied van religiestudies, en profijt te hebben van de voordelen van actieve betrokkenheid bij deze unieke Europese onderzoeksomgeving.”

Eerste service: TNA Scholarships

Transnational Access (TNA) is de eerste service die RESILIENCE aanbiedt aan religiewetenschappers. Gebruikers van dit programma krijgen directe en effectieve toegang, zowel fysiek als virtueel, tot de unieke collecties en tot de expertise van zeven vooraanstaande onderzoeksinstellingen en universiteiten in Europa (waaronder de TUA). Bovendien betekent een TNA-verblijf voor de gebruiker een snellere toegang tot bronnen, wat een effectiever gebruik van onderzoekstijd betekent. Elke gastinstelling biedt daartoe een werkplek, hulp bij het gebruik van de fysieke en digitale collecties, tips voor reis- en verblijf, en de unieke voordelen van de  instelling. Een belangrijk aspect is dat de TNA-gebruiker deskundige begeleiding krijgt van senior wetenschappers van de gastinstelling, waardoor waardevolle netwerkmogelijkheden ontstaan. De TUA is een van deze gastinstellingen. Op deze manier kunnen buitenlandse wetenschappers profiteren van de uitstekende voorzieningen bij ons in Apeldoorn.

Meer informatie  

Lees meer over RESILIENCE
Informatie over de TNA-Scholarships