Home

Onderzoek

Onderzoek

Het onderzoek is, naast het onderwijs en het delen van kennis (valorisatie), een van de primaire taken aan onze universiteit en heeft als zodanig zelfstandige betekenis. Tegelijk is er een nauwe relatie tussen onderwijs en onderzoek: het onderwijs stimuleert tot verdergaand onderzoek, onderzoek komt het onderwijs ten goede. Op deze wijze staat ook het onderzoek in dienst van de opleiding tot de prediking van het evangelie. Op deze pagina's staat informatie over de onderzoeksprogramma's, promoveren, etc.