Kennis delen

Vormingscursus

Start nieuw seizoen Vormingscursus


Na een paar moeizame jaren door corona, zijn we dankbaar voor komend seizoen weer een mooi programma in het kader van de Vormingscursus te kunnen aanbieden, mede dankzij de bereidwilligheid van de gevraagde docenten. Deze cursus is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor theologische onderwerpen. Leeftijd of opleidingsniveau maakt daarbij niet uit. We hopen op een mooie cursus onder Gods zegen.

Programma

Het programma 2022-2023 biedt de volgende zes onderwerpen en docenten:

- De Puriteinen, wat bewoog hen? (mevr. drs. C.Th. Boerke)
- Liturgie, oefenschool van kerkelijk leven (ds. J. Groenleer)
- Christelijke visie op armoede en onrecht en wat er aan te doen (prof. dr. ir. H. Jochemsen)
- De brief aan de Hebreeën (dr. D. Visser)
- Kronieken, profetische geschiedschrijving (dr. J. van der Knijff)
- De vroege kerk en de schepping (prof. dr. M.A. van Willigen)

Datums en locatie

De cursuszaterdagen per leslocatie zijn als volgt:

Apeldoorn, Theologische Universiteit, Wilhelminapark 4, 7316 BT 
2022: 15 oktober, 5 november, 19 november, 3 december, 17 december
2023: 21 januari, 18 februari, 11 maart en 1 april 

Drachten, tijdelijk: GKV. De Fontein, De Kolken 89, 9201 BW
2022: 24 september, 8 oktober, 29 oktober, 3 december, 17 december
2023: 14 januari, 18 maart, 1 april en 15 april

Sliedrecht, tijdelijk: Boazkerk Geref. Gemeente, Rondo 325, 3363 LB
2022: 15 oktober, 5 november, 19 november, 3 december en 17 december
2023: 4 februari, 11 maart, 1 april en 15 april

Goes, Christelijke Gereformeerde Maranatha kerk, Bergweg 43a, 4461 LX
2022: 24 september, 12 november en 10 december
2023: 4 februari, 4 maart en 8 april

De lessen in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht zijn van 10.00-12.30 met een pauze van 11.00-11.30.
In Goes zijn de lessen van 10.15-12.45 met een pauze van 11.15-11.45.
Voor aanvang van de lessen en in de pauze kunt u koffie/thee kopen.

Aanmelden

U kunt zich opgeven voor deze cursus, bij voorkeur via het aanmeldformulier op de website: www.cgk.nl/vormingswerk of via e-mail, dan graag naam, adres, geboortejaar en gewenste cursusplaats vermelden.
Aanmelden graag voor 1 september 2022, zodat we een goede groepsindeling kunnen maken.
De aanmelding geldt voor één persoon. Graag ieder persoon apart aanmelden.

Kosten deelname

Voor de hele cursus in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht, in totaal voor de negen les ochtenden € 50 per persoon; voor Goes voor de zes lesochtenden € 40 per persoon.
Graag gelijktijdig met de aanmelding overmaken op bankrekening NL33 INGB 00019 75025 t.n.v. Comm. Vormingswerk Chr. Geref. Kerken onder vermelding van cursusplaats en naam deelnemer.

Iedere cursist ontvangt via e-mail de syllabus met daarin korte samenvattingen van de lessen. Vanaf dit cursusjaar kunt u aangeven of u ook de papieren versie hiervan op prijs stelt of niet.

Wij hopen u weer met velen te mogen ontmoeten. Maak ook anderen enthousiast!

De Commissie:

Mw. drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn, voorzitter
Mw. H. Wallet, Zierikzee, secre­taris
Dhr. B. Oosten­brink, Scher­penzeel, penning­meester
Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt, lid
Drs. A.J. van der Toorn, Leiden, lid