Kennis delen

Vormingscursus


 

 

 

De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode oktober 2021 tot maart 2022. Iedereen kan deelnemen, er is geen vooropleiding vereist.

Onder­werpen seizoen 2021-2022

Het programma bestaat uit de volgende onder­werpen:

- De Puriteinen, wat bewoog hen? (mevr. drs. C.Th. Boerke)
- Liturgie, oefenschool van kerkelijk leven (ds. J. Groenleer)
- Christelijke visie op armoede en onrecht en wat eraan te doen (prof. dr. ir. H. Jochemsen)
- Jacobus, de broer van Jezus (drs. R. van de Kamp)
- Kronieken, profetische geschiedschrijving (dr. J. van der Knijff)
- De vroege kerk en de schepping (prof. dr. M.A. van Willigen)

Cursus­lo­caties

De vormings­cursus zal gegeven worden op de volgende locaties:

Apeldoorn: Theolo­gische Univer­siteit, Wilhel­minapark 4, 7316 BT;
Drachten: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27a, 9203 AN;
Sliedrecht: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Bethelkerk, Kerkbuurt 74, 3361 BK;
Combi Biezelinge / Goes
Biezelinge:
Christelijke Gereformeerde Opstandingskerk, Biezelingseweg 6, 4421 KN (29-9 en 10-11);
Goes: Christelijke Gereformeerde Maranathakerk, Bergweg 43a, 4461 LX (overige data).

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt zo mogelijk elk onderwerp verspreid over 3 zaterdagen behandeld. Per zaterdag behandelen 2 docenten elk 1 uur een deel van hun onderwerp. In Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur. Daar is 1 docent aanwezig.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt les gegeven van 10.00 tot 12.30 uur met daarin een koffiepauze van 11.00 uur tot 11.30 uur.

In Goes zijn de lessen van 10.15 uur tot 12.45 uur met een koffiepauze van 11.15 uur tot 11.45 uur.

Deelname aan de cursus in Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht is in totaal voor de negen lesochtenden € 50 per persoon; voor Goes voor de zes lesochtenden € 40.

Commissie vormingswerk

De volgende personen zijn met elkaar verant­woor­delijk voor de vormings­cursus:

Mw. drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn, voorzitter
Mw. H. Wallet, Zierikzee, secre­taris
Dhr. B. Oosten­brink, Scher­penzeel, penning­meester
Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt, lid
Drs. A.J. van der Toorn, Leiden, lid

E-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com

IBAN NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. COMM VORMINGSWERK CHR GEREF KERKEN te Scher­penzeel.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.