Kennis delen

Vormingscursus


 

 

In het winterseizoen 2019-2020 wordt de Vormingscursus voor de 50e maal georganiseerd.

De cursus wordt op vier locaties gegeven in de periode half september 2019 tot half maart 2020. Iedereen kan deelnemen, er is geen vooropleiding vereist.

commissie vormingswerk

De volgende personen zijn met elkaar verant­woor­delijk voor de vormings­cursus:

Mw. drs. C. Th. Boerke, Apeldoorn, voorzitter
Dhr. W. van Zwol, Wierden, secre­taris
Dhr. B. Oosten­brink, Scher­penzeel, penning­meester
Prof. dr. H.J. Selderhuis, Hasselt, lid
Dr. J.W. van Pelt, Oud-Beijerland, lid

E-mail: vormingswerk.cgk@gmail.com

IBAN NL33 INGB 0001 9750 25 t.n.v. COMM VORMINGSWERK CHR GEREF KERKEN te Scher­penzeel.

Onder­werpen seizoen 2019-2020

Het programma bestaat uit de volgende onder­werpen:

- Bernard van Clairvaux, monnik en mysticus (mevr. drs. C.Th. Boerke)
- De Talmoed (drs. C.J. van den Boogert)
- Dopen in de NAAM van; enkele Nieuwtestamentische doopgegevens (drs. R. van de Kamp)
- Het boek der Psalmen; de binnenkamer van het Oude Testament (dr. J. van der Knijff)
- Jezus in de Koran en het getuigenis van Jezus aan moslims (drs. C.W. Rentier en drs. W.A. van der Deijl)
- Doop en Avondmaal in de vroege kerk (dr. M.A. van Willigen)

Cursus­lo­caties

De vormings­cursus zal gegeven worden op de volgende locaties:

Apeldoorn: Theolo­gische Univer­siteit, Wilhel­minapark 4, 7316 BT;
Drachten: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk Eben-Haëzer, Houtlaan 27a, 9203 AN;
Sliedrecht: Chris­te­lijke Gerefor­meerde Bethelkerk, Kerkbuurt 74, 3361 BK;
Combi Biezelinge / Goes
Biezelinge:
Christelijke Gereformeerde Opstandingskerk, Biezelingseweg 6, 4421 KN (29-9 en 10-11);
Goes: Christelijke Gereformeerde Maranathakerk, Bergweg 43a, 4461 LX (overige data).

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt zo mogelijk elk onderwerp verspreid over 3 zaterdagen behandeld. Per zaterdag behandelen 2 docenten elk 1 uur een deel van hun onderwerp. In Goes wordt elk onderwerp op 1 zaterdag volledig behandeld in 2 uur. Daar is 1 docent aanwezig.

In Apeldoorn, Drachten en Sliedrecht wordt les gegeven van 10.00 tot 12.30 uur met daarin een koffiepauze van 11.00 uur tot 11.30 uur.

In Goes zijn de lessen van 10.15 uur tot 12.45 uur met een koffiepauze van 11.15 uur tot 11.45 uur.

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.