Onderzoek

Research Center Puritanism and Piety (ReCePP)

Research Center Puritanism and Piety 

Het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP) is opgericht op 7 januari 2020 en vormt een samenwerkingsverband tussen het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS), gevestigd aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA).

ReCePP werkt onder andere samen met het Puritan Research Center (PRC) dat onderdeel uitmaakt van het Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS) in Grand Rapids. Daarnaast wordt samengewerkt met Hapdong Theological Seminary in Zuid-Korea, dat een soortgelijk centrum heeft opgericht.

ReCePP wil een impuls geven aan het onderzoek naar vroomheidsbewegingen in de vroegmoderne tijd (1500-1800), zoals puritanisme, nadere reformatie en piëtisme. Deze kennis wil het centrum vervolgens voor kerk en samenleving toegankelijk maken.

Leiding en wetenschappelijke adviesraad
Samenwerking
Onderzoek
Onderzoeksinstrumentarium
Onderwijs
Blog
Agenda
Nieuws
Archief