Research Center Puritanism and Piety (ReCePP)

Leiding en wetenschappelijke adviesraad ReCePP

Leiding en wetenschappelijke adviesraad ReCePP

Directeur

Dr. Jan van de Kamp, universitair hoofddocent kerkgeschiedenis, Hersteld Hervormd Seminarie (HHS), Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Contact 

Wetenschappelijke adviesraad

  • Prof. dr. Andreas J. Beck, hoogleraar historische theologie, Evangelische Theologische Faculteit (ETF) Leuven
  • Dr. Roelof Bisschop, lid Commissie Opleiding en Vorming Hersteld Hervormde Kerk, tweede voorzitter Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR)
  • Dr. Enny de Bruin, cultuurjournalist Reformatorisch Dagblad, neerlandica
  • Drs. ing. Bert Koopman, sales professional in ICT, kerkhistoricus
  • Prof. dr. Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis, Faculteit der Geesteswetenschappen, VU
  • Mevr. Nikè van der Mijden-Groenendijk, bibliothecaris TUA
  • Prof. dr. Herman Selderhuis, hoogleraar kerkgeschiedenis TUA
  • Prof. dr. Wim van Vlastuin, rector HHS