Home

Over de TUA

Over de TUA

De TUA is de Theologische Universiteit uitgaande van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Een belangrijke taak is het opleiden van predikanten. Maar onze oud-studenten komen ook op heel andere plekken terecht.

Aan de TUA studeren rond de honderd voltijdstudenten: man, vrouw, jonger, ouder en met allerlei kerkelijke achtergronden. Daarnaast doen enkele tientallen studenten een eigen route met losse vakken, of volgen een promotietraject.

Aan de TUA willen we ‘denken om te dienen’. Het wetenschappelijk onderzoek dat hier gedaan wordt, is dienstbaar aan kerk en samenleving.

Klik op de blauwe kopjes voor meer informatie over het profiel en de organisatie van de TUA, de hoogleraren en docenten, manieren waarop u ons kunt steunen, etc.