Onderwijs ReCePP

Dr. Jan van de Kamp

  • Cursus Geschiedenis van het gereformeerd piëtisme (MA-2), HHS
  • Keuzemodule (verdiepend): Crisis en hoop: omgang met crisissituaties in christendom, piëtisme en Verlichting, TUA (zie p. 111 en 112 van de Studiegids)
  • Scriptiebegeleiding

Prof. dr. Herman Selderhuis

Prof. dr. Wim van Vlastuin

  • Cursus Communion with the triune God' [case study naar John Owen], HHS