Home

Dr. M.C. Mulder

Dr. M.C. Mulder

Universitair docent Nieuwe Testament en Judaïca

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Marinus Cornelis Mulder werd geboren op 6 mei 1960 te Ede. Hij genoot voorbereidend wetenschappelijk onderwijs aan het Christelijk Streeklyceum te Ede, waarvoor hij in 1978 een diploma ontving. Aansluitend studeerde hij theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij in 1982 met goed gevolg het kandidaatsexamen aflegde en tevens in datzelfde jaar de lerarenopleiding van de Theologische Faculteit te Utrecht afrondde. Vanaf 1982 studeerde hij aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn, waar hij in 1985 opnieuw een kandidaatsexamen behaalde en in 1990 het doctoraalexamen aflegde, waarvoor hij het judicium cum laude ontving. Hoofdvak was het Oude Testament; dogmatiek, judaïca en Akkadisch waren bijvakken.

Van 1988 tot 1995 was hij als predikant verbonden aan de Christelijke Gereformeerde Kerken van Doesburg, Doetinchem en Nijmegen, van 1995 tot 2005 aan de Christelijke Gereformeerde Kerk van Goes. Vanaf 1993 doceert hij judaïca en kerk en Israël aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, vanaf 2006 eveneens kerk en Israël aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Vanaf 2006 is hij als missionair consulent verbonden aan het Dienstenbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Veenendaal en tevens als directeur aan het Centrum voor Israëlstudies te Ede.

Op 8 juni 2011 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit Apeldoorn op een proefschrift met de titel Israël in Romeinen 10. Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21.

Hij is gehuwd met Catharina Mulder - van Valen. Samen ontvingen zij vijf kinderen.  

Publicaties

 • ‘Leviathan on the Menu of the Messianic Meal. The Use of Various Images of Leviathan in Early Jewish Tradition’, in: Koert van Bekkum e.a. (eds.), Playing with Leviathan. Interpretation and Reception of monsters from the Biblical World, Themes in Biblical Narrative (Leiden: Brill, 2017), 117-132.
 • ‘Het gebed als eredienst van het hart’, in: Michael Mulder e.a., Hoezo Israël? Gespreksstof voor bijbelkringen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2016), 13-21.
 • ‘Leven met de Thora’, in: idem, 22-29.
 • ‘Leren van Israëls feesten’, in: idem, 30-38.
 • ‘Kerk en Israël, blijvend verbonden?’, in: idem, 41-49.
 • ‘Hoop voor Israël, gegronde verwachting?’, in: idem, 50-57.
 • Michael Mulder e.a., Hoezo Israël? Gespreksstof voor bijbelkringen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2016).
 • ‘The “presentation” of the Infant Jesus in Luke 2:22-24’, Unio cum Christo 2/2 (oktober 2016), 83-96.
 • ‘Jezus als baby “voor de Here gesteld”. De theologische betekenis van de zogenaamde “voorstelling” in de tempel in Lucas 2:22-24’, in: G.C. den Hertog e.a. (eds.), Acta. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. T.M. Hofman als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (Heerenveen: Groen, 2015), 146-157.
 • ‘Een bipolaire ecclesiologie? Uitdaging aan de kerk door de messiaanse Joodse theoloog Mark S. Kinzer’, Theologia Reformata 58/4 (december 2015), 399-403.
 • Mulder, Michael & Shlomo Tucker, Hoe zullen we Hem ontmoeten? Joden en christenen in gesprek over het verlies van de tempel (Amsterdam: Amphora, 2015).
 • Mulder, Michael & Shlomo Tucker, The Presence of the Lost Temple: Report of a Jewish-Christian Dialogue (Amsterdam: Amphora 2015).
 • ‘De eredienst van het hart, gebed in Joodse traditie’, in: Jan Minderhoud (ed.), Handboek voor gebed. Bezinning en handreiking voor de praktijk (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015), 37-50.
 • ‘Is God nu nòg jaloers?’, Theologia Reformata 57/4 (2014), 405-412.
 • Israël in Romeinen 10: intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21, Zoetermeer 2011.