Onderzoek

Onderzoeksprogramma's

Onderzoeksprogramma's

Het onderzoek is, naast het onderwijs, een van de primaire taken aan onze universiteit en heeft als zodanig zelfstandige betekenis. Tegelijk is er een nauwe relatie tussen onderwijs en onderzoek: het onderwijs stimuleert tot verdergaand onderzoek, onderzoek komt het onderwijs ten goede. Op deze wijze staat ook het onderzoek in dienst van de opleiding tot de prediking van het evangelie.

Onderzoeksprogramma's

Onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology)
Binnen onderzoeksgroep BEST werken exegeten (Oude en Nieuwe Testament) en systematisch theologen (vooral dogmatici) samen onder het thema Discriminating Love. We gaan op zoek naar de spannende kanten van Gods liefde, die onderscheid maakt (bijvoorbeeld tussen zijn volk en andere volkeren), voorkeur toont (uitkomend in verkiezing) en oordeel. We willen nagaan hoe Gods onderscheidende liefde te waarderen is in het licht van de gereformeerde traditie. Het interdisciplinaire karakter van BEST biedt unieke kansen.
Klik hier voor meer informatie.

Onderzoeksgroep Kerkgeschiedenis en Kerkrecht
Het bestuderen van historische bronnen vanuit tegenwoordige vragen, een scala aan internationale contacten, thema's die voor kerk en samenleving relevant zijn: dit – en nog veel meer – komt allemaal via de onderzoeksgroep Kerkgeschiedenis en Kerkrecht binnen handbereik. Voor ambitieuze en bekwame onderzoekers is er op deze gebieden geweldig veel moois te doen. Het gaat om de theologische werken van Philipp Melanchthon en om de Acta van de Synode van Dordrecht, beide projecten goed voor totaal zo'n 25 delen, digitale bronnen van de puriteinen, om de vraag naar sterven en troost in de gereformeerde traditie, en om de interactie tussen katholieke, lutherse en calvinistische theologen in de 16e en 17e eeuw. Voor ambitieuze en bekwame onderzoekers is er op deze gebieden dus geweldig veel moois te doen.
Klik hier voor meer informatie.

Onderzoeksgroep Praktische Theologie
Binnen de vakgroep Praktische Theologie werken praktisch theologen samen met deskundigen vanuit andere disciplines, met name de pedagogiek en psychologie. Het thema voor de komende jaren is Formation in Church and Education. Er zijn twee hoofdprogramma’s: Formation in Homiletics, and in Mission (leerstoel Praktische Theologie) en Formation, Identity, and Personhood (bijzondere leerstoel Pedagogiek). De verbinding tussen deze twee onderzoeksgebieden biedt een unieke uitdaging om allerlei praktijken in kerk en school te doordenken en om een bijdrage te leveren aan (re)vitalisering van deze praktijken.
Klik hier voor meer informatie.

Overig onderzoek

Voor het individuele onderzoek van de wetenschappelijke staf aan de TUA zie men onder 'Over de TUA' het werk van de hoogleraren en docenten.

Onderzoeksvisitatie

In november 2018 heeft de zesjaarlijkse onderzoeksvisitatie plaatsgevonden, waarbij het gezamenlijk onderzoek van TUA en TUK is getoetst op kwaliteit. Lees hier het rapport dat n.a.v. deze visitatie is opgesteld en hier de reactie van de universiteiten hierop.