Onderzoek

Promovendi

Promovendi

De volgende personen zijn op dit moment bezig met hun promotieonderzoek aan de TUA.

Bijbelse Theologie

Oude Testament

Promotor: Prof. dr. H.G.L. Peels
H.S. Kim 'The Idea and Function of the Shame Words in the Book of Jeremiah'
B. Park-Kang 'The Vulnerability of God in the Book of Jeremiah'
H. Visser 'Translating Person, Gender and Number into Naro'

Nieuwe Testament

Promotor: Prof. dr. H.G.L. Peels

Systematische Theologie

Dogmatiek

Promotor: Prof. dr A. Huijgen
C. Choi 'Herman Bavinck’s Theological Relationship with John Calvin in relation to the Doctrines of the Trinity and the Image of God'
P. Nijsse 'Spirit in Time. An investigation of the proprium of the Holy Spirit in His action in history'
A.T.H. van Olst 'De christologische concentratie in de theologie van dr. A. van de Beek'
A. Santoso 'A Reformed Evaluation of Theosis in the Theology of Robert Jenson' 

Promotor: Prof. dr. G.C. den Hertog
M. Bergsma 'Christendom in crisis, een onderzoek naar radicale theologische heroriëntatie en maatschappelijk engagement bij H.J. Iwand met het oog op kerk-zijn in de 21ste eeuw'
T. Ishihara 'Ascese bij O. Noordmans en vreugde bij A.A. van Ruler'
C. Leonard 'Gordon Spykman’s “New Paradigm”. The Revealing Word as the Basis for a Three-Factor View of Reality'
N.C. Smits 'De verzoeningsleer van Hans-Joachim Iwand en Eberhard Jüngel'
A. Staemmler 'Aspekte der Auferstehung Jesu Christi in der Kirchlichen Dogmatik Karl Barths'
P.L.D. Visser 'Theologie van het gewone leven. Kornelis Heiko Miskotte over aanvechting in een lege werkelijkheid'

Ethiek

Promotor: Prof. dr. G.C. den Hertog
B.A. Belder 'Een beschrijving en kritische analyse van de christelijke ethiek van Oliver O'Donovan'

Historische Theologie

Kerkgeschiedenis

Promotor: Prof. dr. H.J. Selderhuis
M. Hamm 'Bund und Erwählung bei Johannes Coccejus und Caspar Olevian'
B. Koopman 'Een onderzoek naar de Engelse invloed van het concept van het 'voorbereidend werk' op de theologie in Nederland in de zeventiende eeuw'
J. Lee 'Calvins Bundestheologie in seinem Josuakommentar'
B.I. Park 'The Motif of Populus meus. Calvin’s Ecclesiology in His Biblical Exegesis on the Book of Jeremiah'

Vroege Kerk

Promotor: Prof. dr. M.A. van Willigen
J.H.C. Kooijman 'Eén kudde, één Herder. Een onderzoek naar het ecclesiologische, missiologische en eschatologische perspectief van Johannes 10:16 in de eerste vijf eeuwen na Christus'

Kerkrecht

Promotor: Prof. dr. H.J. Selderhuis
P. Raven 'De predikant als werknemer. Een verkenning en analyse van de rechtspositie van de predikanten in Nederland door de jaren heen'

Praktische Theologie

Praktische Theologie

Promotor: Prof. dr. M.J. Kater
A.C. Neele 'The Phenomenology of Preaching'
A.A.F. van de Weg 'Typologisch preken. Over het goed recht van een betwiste leessleutel'

Promotor: Prof. dr. A. de Muynck
S. Hoogendijk ‘The influence of educators on the religious identity development of adolescents. A case study in a conservative, Dutch Reformed immigrant community in Chilliwack, BC, Canada’

Christelijke pedagogiek

Promotor: Prof. dr. A. de Muynck
H. Averesch 'Een christelijk wereldbeeld in de lesvoorbereiding voor het vakgebied wereldoriëntatie'
R. Ebenezer 'Influence of Character Education on the Virtuous Behavior of Primary School Children in Tamil Nadu'
A. Knulst 'Learning to respond. The development of student responsibility in secondary education'
A.A. Moesker 'Kerkverlating onder de millennials in de GKv en NGK. Het waarom en hoe'