Over de TUA

College van Hoogleraren

College van hoogleraren

Prof. dr. H. van den Belt
Hoogleraar systematische theologie
Prof. dr. A.A. Clement
Hoogleraar theologie en muziek
Prof. dr. M.J. Kater
Hoogleraar praktische theologie, rector
Prof. dr. A. de Muynck
Hoogleraar christelijke pedagogiek 
Dr. A. van den Os
Docent Nieuwe Testament
Prof. dr. H.J. Selderhuis
Hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht
Dr. A. Versluis
Universitair hoofddocent Oude Testament


Bijzonder hoogleraren

Prof. dr. M.A. van Willigen
Bijzonder hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk/Chair of ‘Early Christian Exegesis’ (ECE) (vanuit Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk)

 

Prof. mr. dr. W.A. Zondag
Bijzonder hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving (vanuit RMU)

 

Emeriti / voormalig hoogleraren

Klik hier voor een overzicht van de emeriti / voormalig hoogleraren