College van hoogleraren

Prof. dr. M.A. van Willigen

Prof. dr. M.A. van Willigen

Bijzonder hoogleraar Bijbeluitleg Vroege Kerk/Chair of ‘Early Christian Exegesis’ (ECE) (vanuit Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk)

Stuur een e-mail
 

Beknopt cv

Marius Anton van Willigen (Marten) werd op 20 september 1962 in Haren (Gn) geboren. Na het Gymnasium aan het Gereformeerd Lyceum te Groningen te hebben afgerond studeerde hij Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijks Universiteit Groningen, waar hij in 1988 afstudeerde. Van 1986 tot 2018 heeft hij bijna 25 jaar op twee middelbare scholen en twee gymnasia Grieks en Latijn gedoceerd, 28 jaar Oude Geschiedenis gegeven op een HBO-opleiding en op de Protestantse Theologische Universiteit meerdere jaren NT-Grieks gedoceerd. In 2008 promoveerde hij in Nijmegen op een preek over Jozef van de kerkvader Ambrosius. In de vier jaar hierna was hij gastonderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. Enkele maanden na zijn promotie richtte hij de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk op, een stichting die het publiceren van diverse studies op het gebied van de Vroege Kerk mogelijk maakt en ook de leerstoel voor de Bijbeluitleg van de Vroege Kerk heeft opgericht. Op 20 juni 2019 hield hij zijn inaugurele oratie en sindsdien bekleedt hij als hoogleraar deze bijzondere leerstoel Bijbeluitleg Vroege Kerk aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies

  • Lid en wetenschappelijk onderzoeker van het Centre for the Study of Early Christianity
  • Co-editor Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme
  • Co-editor van het digitale tijdschrift Marturia