College van hoogleraren

Prof. mr. dr. W.A. Zondag

Prof. mr. dr. W.A. Zondag

Bijzonder hoogleraar Kerk, Recht en Samenleving

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Wijnand Anthonie Zondag werd geboren op 30 maart 1973 te Kerkwijk. Van 1991-1995 studeerde hij Rechtsgeleerdheid en Economie te Utrecht. In 2001 promoveerde hij cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn dissertatie 'Werktijdverkorting'. Van 2003-2015 was hij als hoogleraar Arbeidsrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2011 startte hij een theologiestudie te Rotterdam, waarna hij in 2015 bevestigd werd als predikant in de Gereformeerde Gemeente te Woerden, gevolgd door de gemeente van Dordrecht vanaf 2019. Sinds 2021 combineert hij het predikantschap met het hoogleraarschap aan de TUA.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies

  • Predikant Gereformeerde Gemeente Dordrecht
  • Lid Deputaatschap Bijbelverspreiding Gereformeerde Gemeenten 
  • Lid Werkgroep Studerenden GG 
  • Lid Raad van Toezicht Driestar Scholengemeenschap 
  • Lid raad van toezicht Zorggroep Cedrah