College van hoogleraren

Dr. J. van 't Spijker

Dr. J. van 't Spijker

Universitair hoofddocent missiologie en evangelistiek

Stuur een e-mail of mail naar studentenpastor@tua.nl

Beknopt cv

Jan van ’t Spijker werd op 31 januari 1960 te Drogeham geboren. Hij studeerde aan de TUA waar hij in 1985 het kandidaatsexamen theologie aflegde. Hij werd predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken en diende achtereenvolgens de gemeenten van Nieuw-Amsterdam (1985-1991), Zwijndrecht (1991-1996) en Hoogeveen (2005-2011). Van 1997 tot juni 2005 was hij in zendingsdienst. Hij was werkzaam als toerustingspredikant in een, samen met Rádio Trans Mundial opgezet interkerkelijk project in de provincie Zambézia in Mozambique. In januari 1998 deed hij doctoraalexamen waarbij hij een scriptie schreef op het snijvlak van kerkgeschiedenis en missiologie over Voetius’ traktaat De Prima Plantatio et Collectio Ecclesiae, aut Ecclesiarum: de eerste gereformeerde zendingstheologie.

Na terugkeer uit zendingsdienst werd hij in 2008 in een parttime aanstelling (0,3 fte) benoemd tot docent missiologie en evangelistiek aan de TUA. Per 1 september 2011 beëindigde hij zijn werk als gemeentepredikant en kwam hij volledig in dienst van de TUA. Naast de missionaire vakken geeft hij ook diakoniek en gemeenteopbouw. In 2021 promoveerde hij op een proefschrift met als titel 'To Participate in God’s Mission: Looking for an ecclesial structure to be a witnessing church today’. Per 1 maart 2024 is hij aangesteld als universitair hoofddocent Missiologie.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies

  • Lid redactie Kerkblad voor het Noorden
  • Adviseur cluster Bezinning van Deputaten Evangelisatie van de CGK
  • Adviseur Deputaten Buitenlandse zending CGK 
  • Vertegenwoordiger Deputaten Buitenlandse zending CGK bij de Nederlandse Zendingsraad (NZR)
  • Vertegenwoordiger van de TUA in stichting Promise (Foundation for the Promoting of Reformed Missiology and Ecumenics), met als functie treasurer
  • Voorzitter bestuur TWR Nederland & België