College van hoogleraren

Prof. dr. A. Versluis

Prof. dr. A. Versluis

Hoogleraar Oude Testament
Opleidingscoördinator HGT
Senior onderzoeker onderzoeksprogramma BEST 
(Biblical Exegesis and Theology)

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Arie Versluis (1979) studeerde theologie te Apeldoorn en semitische talen (Hebreeuws-Aramees/Akkadisch) te Leiden. In 2012 promoveerde hij aan de TUA op een onderzoek naar de opdracht van God om de Kanaänieten uit te roeien (Deut. 7). Van 2006 tot 2022 was hij gemeentepredikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Als geassocieerd onderzoeker was hij verbonden aan de onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST). In november 2022 is hij als universitair hoofddocent Oude Testament aangesteld aan de TUA. Per 1 maart 2024 is hij hoogleraar Oude Testament. 

Onderzoek

Zijn onderzoek richt zich vooral op de ethiek van het Oude Testament en het boek Deuteronomium. Wie een proefschrift op dit terrein overweegt, kan contact opnemen via aversluis@tua.nl. Voor de voorwaarden voor het graduate program, zie deze pagina.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies en lidmaatschappen

  • Hoofdredacteur De Wekker
  • Secretaris van het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België (OTW)
  • Lid Raad van Toezicht Scholengroep Driestar-Wartburg
  • Voorzitter afdeling Apeldoorn van Ex Oriente Lux 
  • Lid van het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België (OTW), de Society of Biblical Literature (SBL), de European Association of Biblical Scholars (EABS) en Tyndale Fellowship, en senior onderzoeker/lid van NOSTER (Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religie).