College van hoogleraren

Prof. dr. H. van den Belt

Prof. dr. H. van den Belt

Hoogleraar systematische theologie

Stuur een e-mail

Beknopt cv

ALGEMEEN

Naam: Hendrik van den Belt 
Geboren op 8 juni 1971 te Leeuwarden. 
Gehuwd met Anne-Marie Markwat en vader van zes kinderen. 

OPLEIDING

2010-2011         IVLOS, Universiteit Utrecht: Cursus didactiek (BKO) Basiskwalificatie Onderwijs. BKO behaald.
2007                  Taalcentrum-VU: Cursus ‘Writing English for Publication’.
2000-2006         Rijksuniversiteit Leiden: Promotieonderzoek naar het gezag van de Schrift in de gereformeerde theologie: ‘Autopistia: The Self-Convincing Authority of Scripture in Reformed Theology’.
1989-1995         Rijksuniversiteit Leiden: Studie theologie; hoofdvak kerkgeschiedenis, bijvak dogmatiek.
1983-1989         Pieter Groen College Katwijk, Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.

Functies

HUIDIGE POSITIES

2019-heden       Hoogleraar systematische theologie, Faculteit Religie en Theologie, Vrije Universiteit, Amsterdam (externe financiering door de Gereformeerde Bond van 0,5 fte)
2019-heden       Directeur van het Cornelis Graafland Centrum (Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond)
2019-heden       Director van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology
2008-heden       Predikant met een bijzondere opdracht, beroepen door de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland 

VOORMALIGE POSITIES

2017-2019         Universitair hoofddocent Theologiegeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (Vanaf september 2017 voor 0,15 fte)
2012-2019         Bijzonder hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkeling en context aan de Rijksuniversiteit Groningen vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. (Vanaf september 2017 voor 0,85 fte.)
2008-2012         Bijzonder universitair docent Gereformeerde Godgeleerdheid vanwege de Gereformeerde Bond aan de Universiteit Utrecht.
2006-2012         Projectleider van Theologia Viatorum bij de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit (0,1 fte). 
2004-2008         Predikant te Nijkerk.
2000-2004         Predikant te Delft (wijkgemeente Maranatha).
1995-2000         Predikant te Oud-Alblas.
1995                  Pastoraal werker te Grand Rapids (Providence Reformed Church).
1992-1995         Pastoraal werker te Kinderdijk-Middelweg.

ACADEMISCHE NEVENFUNCTIES

2023-heden       Eindredacteur van de IRTI-serie Studies in Reformed Theology (Brill).
2019-heden       Lid van het management team van het International Reformed Theological Institute (IRTI).
2019-heden       Mentor van de studentenvereniging Voetius.
2016-2020         Bestuurslid Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.
2015-2019         Supervisor van het historische PhD-seminar bij NOSTER (met prof.dr. J.C. Kennedy).
2013-2016         Bestuurslid en (vanaf 2014) voorzitter van het Kerkhistorisch Gezelschap. 
2012-2019         Mentor van de studentenvereniging Bonifatius. 
2008-heden       Lid van de redactie van Theologia Reformata.
2008-heden       Lid van het curatorium van het Stipendium Bernardinum.
2008-2014         Mentor van de studentenvereniging Voetius.
2008-2014         Lid van de Commissie voor Oost- en Midden Europese en Nederlandse Interuniversitaire Samenwerking (COMENIUS), voorheen Konferenzen der Mittelsüdosteuropäischen und Niederländischen Theologischen Fakultäten. 
2006-2016         Bestuurslid Guido de Brès-Stichting, wetenschappelijk instituut van de SGP.

Publicaties

Lijst van publicaties