Home

Prof. dr. M.J. Kater

Prof. dr. M.J. Kater

Hoogleraar praktische theologie

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Maarten Jacob Kater werd geboren op 18 december 1962 te Klaaswaal. Na het vwo-examen behaalde hij de onderwijsakten wiskunde MO-A en MO-B en gaf hij van 1982 – 1990 les aan de christelijke scholengemeenschap Prins Maurits te Middelharnis. Van 1990 – 1994 studeerde hij theologie aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn (TUA). Na in februari 1994 met goed gevolg het kandidaatsexamen te hebben afgelegd werd hij beroepbaar gesteld door het curatorium en nam hij het beroep naar de gemeente te Zeist aan. Hij bleef als dienaar van het Woord aan deze gemeente verbonden tot 4 september 2009. In oktober 1998 slaagde hij voor het doctoraal examen (oude stijl), met als hoofdvak dogmatiek. De doctoraalscriptie had als thema de geloofsopvatting in de theologie van Jonathan Edwards. De generale synode van 2007 benoemde hem tot parttime docent dogmatiek en apologetiek aan de TUA, waar hij op 29 maart 2011 promoveerde op het proefschrift Kom en zie (deel II). De pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de existentie van Jezus, de Christus. Per 1 december 2013 is hij door de generale synode Urk/Nunspeet benoemd als opvolger van prof. dr. A. Baars als kerkelijk hoofddocent (gereformeerde) praktische theologie en fulltime verbonden aan de TUA. Per 1 november 2016 is hij door de generale synode benoemd tot hoogleraar praktische theologie.
De schrijver is gehuwd met Jacoba Lijntje Hartman en zij hebben vijf kinderen en zes kleinkinderen. 

Functies

  • Docent apologetiek en cursus GPV (Godsdienstige en Pedagogische Vorming) aan Jacobus Fruytier
  • Voorzitter Raad van Toezicht van de stichting Ontmoeting te Houten
  • Voorzitter deputaten Contact met de overheid

Publicaties

Lijst van publicaties