Home

Dr. D.J. Steensma

Dr. D.J. Steensma

Docent ethiek

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Douwe Jacob Steensma werd op 22 februari 1958 te Drachten geboren. Na zijn studie aan de pedagogische academie studeerde hij van 1979 tot 1984 theologie te Apeldoorn. In 1986 werd hij predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Feanwâlden. Na zijn doctoraal II-examen met als hoofdvak ethiek (1988), promoveerde hij in 1995 aan de TUA op het proefschrift Ouders en kinderen. Een theologisch-ethische bezinning. Van 1996-2002 was hij universitair docent ethiek aan de TUA. Per 1 januari 2017 werd hij opnieuw in deze functie benoemd.

Publicaties

Lijst van publicaties

Functies

 • predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Feanwâlden (deeltijd)
 • hoofdredacteur Kerkblad voor het Noorden
 • scriba classis Leeuwarden CGK
 • lid taakgroep Homoseksualiteit en homoseksuele relaties, ingesteld door de generale synode 2016-2017
 • lid curatorium TUA (2012-2014)
 • secretaris studiecommissie Homoseksualiteit en homoseksuele relaties (2007-2013), ingesteld door de generale synoden van 2007 en 2010
 • lid generale synode 2004, 2010, 2013 en 2016-2017
 • docent ethiek opleiding godsdienstleraar master, Gereformeerde Hogeschool Zwolle (2004-2012)
 • deputaat art. 49 K.O. van de particuliere synode van het Noorden (1999-2012)
 • docent ethiek Theologische Universiteit Apeldoorn (1996-2002)
 • lid deputaatschap Algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden (1995-2004)