Home

Mw. N. Duijzer-Algra

N. Duijzer-Algra

Trainer spreekvaardigheden

Stuur een e-mail

Beknopt cv

Nynke Duijzer-Algra is logopedist en gespecialiseerd in het trainen, coachen en behandelen van volwassen (beroeps)sprekers. Via haar bedrijf Dixit traint en coacht zij o.a. kerkelijke sprekers zoals predikanten, theologiestudenten, ambtsdragers en lectoren op hun stemgebruik, verstaanbaarheid en presentatie. Bij (aankomend) predikanten werkt zij bijvoorbeeld aan een stevige houding, aan goed, veilig en draagkrachtig stemgebruik, aan een goede verstaanbaarheid en boeiend en afwisselend spreken. Zij helpt hen met het goed voorlezen van Bijbelteksten, een goede preekpresentatie, het verminderen van accenten en het omgaan met spanning of spreekangst.

Nynke werkte ruim tien jaar als logopedist in Logopedisch Centrum Hoofddorp. Vanuit haar achtergrond in zowel de logopedie als de professionele muziekwereld heeft zij een brede blik op de diverse aspecten van het sprekersvak. Zij coacht kerkelijke sprekers vanuit de gehele breedte van de kerkelijke kaart en is, naast de Theologische Universiteit Apeldoorn o.a. verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht en de Permanente Educatie Predikanten (PEP).

Haar missie: toekomstige en gevestigde sprekers helpen hun boodschap helderder, gemakkelijker en meer ontspannen over te brengen. Want een goede boodschap verdient een goede spreker!