Onderwijs

Master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' (deeltijd)

Roosters

Colleges worden gegeven op de woensdagen. De collegeperiodes 2020-2021 zijn als volgt:
Blok 1 – 31 augustus t/m 9 oktober 2020
Blok 2 – 9 november t/m 18 december 2020
Blok 3 – 1 februari t/m 12 maart 2021
Blok 4 – 19 april t/m 4 juni 2021

De collegetijden per module zijn als volgt:

N.B. Desgewenst kan de master ook in een ander studietempo gestudeerd worden.

Deze master gaat D.V. in september 2021 van start. Zeer binnenkort is het mogelijk om je via Studielink in te schrijven. Tot die tijd vindt inschrijving plaats op voorlopige basis.