Onderwijs

Master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' (60 EC)

Studieprogramma

Het curriculum is opgebouwd uit 6 interdisciplinaire modules van elk 15 EC, waarvan in totaal 60 EC gevolgd moet worden: 

  • Het hart van de gereformeerde theologie (algemene module)
  • De Bijbel lezen in de 21e eeuw (keuzemodule 1)
  • Vrijheid, recht en gerechtigheid (keuzemodule 2)
  • Christelijke wijsheid in praktijken van leiderschap (keuzemodule 3)
  • Theologie en muziek (keuzemodule 4) (NIEUW!)
  • Schrijven van een thesis

De algemene module en de thesis zijn voor alle studenten verplicht. Uit de keuzemodules 1 tot en met 4 kies je er twee waarin je je verder specialiseert. De modules zijn interdisciplinair van opzet, zodat je wordt toegerust in het denken vanuit meerdere theologische disciplines.

Persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van praktijkvraagstukken en de theologische inhoud is een speerpunt tijdens de master. Je wordt uitgedaagd om je te bezinnen en je een visie te vormen over dergelijke thema’s. Binnen de master worden reflectiemomenten georganiseerd waarop in gezamenlijkheid hierover doorgesproken wordt.  

"Deze opleiding is boeiend, interessant en veelzijdig. Ik vind het boeiend dat er mensen van allemaal verschillende vakgebieden bij elkaar komen en samen theologie beoefenen." (Andries de Jong, student master Herbronning Gereformeerde Theologie) 

Vormgeving programma

Het standaard deeltijdprogramma duurt 2 jaar, en is verspreid over 4 perioden met een gemiddelde studiebelasting van nominaal 20 uur per week en in totaal 1680 studiebelastingsuren. De studiebelastingsuren bestaan uit de colleges, opdrachten en zelfstudie. 
Indien gewenst kan van dit tijdpad worden afgeweken en kan de master in een ander studietempo worden gestudeerd (bijvoorbeeld voltijd in 1 jaar, of in 4 jaar met jaarlijks een module van 15 EC).

In deze introducerende module wordt het fundament van de opleiding gelegd: het hart van de gereformeerde theologie wordt belicht, vanuit de overtuiging dat gereformeerde theologie in het concrete leven een plek heeft.
In de keuzemodule ‘Bijbellezen in de 21e eeuw’ staan Bijbelteksten over geweld en gerechtigheid centraal.
De keuzemodule ‘Vrijheid, recht en gerechtigheid’ belicht de aard van vrijheid en tolerantie in historische gereformeerde theologie, met de vraag hoe beide tegenwoordig vormgegeven kunnen worden.
De keuzemodule ‘Christelijke wijsheid in praktijken van leiderschap’ oriënteert zich op praktijken waarin christelijke wijsheid tot bloei kan komen, zoals verkondiging, zorg en educatie.
De keuzemodule ‘Theologie en Muziek’ behandelt thema’s op het snijvlak van theologie en muziek, een combinatie van Bijbelwetenschap, kerkgeschiedenis en muziekwetenschap. In deze module wordt een centrale plaats ingenomen door composities uit de westerse muziekgeschiedenis waaraan Bijbelse teksten ten grondslag liggen.
De master wordt afgesloten met een thesis over een (praktijk)vraag van de student en/of een vraag uit het onderzoeksprogramma van een van de hoogleraren.

Lees meer over de studie

Download studiegids