Onderwijs

Master 'Herbronning Gereformeerde Theologie' (60 EC)

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld is voor studiejaar 2021-2022 als volgt bepaald:

  • Wettelijk collegegeld (deeltijd): € 675,- (30 EC) (dit is het gehalveerde collegegeld waartoe de overheid besloten heeft voor collegejaar 2021-2022)
  • Instellingscollegegeld (deeltijd): € 3.125,- (30 EC) (dit is het bedrag incl. de korting ter hoogte van de helft van het wettelijk collegegeld)
  • Losse module: € 2.000,- (15 EC)

Wettelijk collegeld: voor degenen die nog niet eerder een masterdiploma behaald hebben ná augustus 1991.
Instellingscollegegeld: voor degenen die reeds een masterdiploma hebben behaald na augustus 1991 of die een buitenlandse nationaliteit bezitten. 

Zie ook de Beslisboom inzake collegegeld 2021-2022