Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Toelating en inschrijving

Toelatingseisen

Om in de TUA-bachelor te kunnen studeren, gelden twee toelatingseisen:
• een vwo-diploma, hbo-diploma of wo-diploma. Bij een aan vwo-diploma gelijkgesteld getuigschrift, zoals een hbo-propedeuse, oordeelt het college van bestuur, na advies van de examencommissie, over de toelating. Bij deze beoordeling wordt het wenselijk geacht dat de student op de havo (of een daaraan gelijkgestelde opleiding) twee moderne talen met een voldoende heeft afgerond. Ook de studieduur van de propedeuse wordt meegenomen in de beoordeling.
• Instemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften.


Inschrijven

Nieuwe studenten dienen zich vóór 1 mei in te schrijven via Studielink. Zij hebben recht op een meeloopdag en een studiekeuzecheck (bestaand uit het invullen van een vragenlijst en een gesprek met de studieadviseur). Als zij deel hebben genomen aan deze activiteiten, ontvangen zij uiterlijk 15 juni een niet-bindend studieadvies.
Studenten die zich na 1 mei inschrijven, hebben geen recht op een meeloopdag, maar zijn verplicht de studiekeuzecheck te doen (een gesprek met de studieadviseur en een vragenlijst invullen). De studenten ontvangen hierna, op voordracht van de examencommissie, een bindend studieadvies van het college van bestuur.

"De TUA is als een thuis voor ons studenten."
Reinier Groenendijk, student Bachelor Theologie

Aangepaste studieroute / instroompakket

De bachelor aan de TUA is een voltijdopleiding, maar door de kleinschaligheid van het onderwijs in Apeldoorn bestaat de mogelijkheid van het volgen van de opleiding via een aangepaste studieroute, een studieroute waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbare tijd van de student.
Voor studenten die aan een andere instelling in het hoger onderwijs een theologische opleiding hebben gevolgd, wordt in overleg met de studieadviseur door de examencommissie een instroompakket vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van het gestelde in het document Richtlijnen instroompakketten

Studiefinanciering aanvragen

Klik hier voor informatie over inschrijven en het aanvragen van studiefinanciering.