Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Studieprogramma

Bachelor

Hieronder staat een beknopt overzicht van welke colleges je gedurende de verschillende jaren in de bachelor kunt verwachten. Wil je meer gedetailleerde informatie over het studieprogramma, klik dan helemaal onderaan de pagina op de blauwe knop 'download studiegids'.

Naast de hieronder genoemde vakken zijn er het hele jaar door keuzevakken te volgen, in zowel de bachelor als de master. Meer informatie over keuzevakken. 

Op zoek naar het studieprogramma van de master? Klik dan hier.

"Het leuke van studeren aan de TUA is dat je er studenten ontmoet die verschillen qua leeftijd, vooropleiding en kerkelijke achtergrond. Hierdoor ontstaan boeiende contacten."
Fianne de With, oud-student

 

Bijbel in context (inleiding Bijbelwetenschap), Dogmatiek (Methoden en prolegomena), Filosofie, Grieks, Inleiding theologie, Persoonlijke en professionele vorming
Filosofie, Godsdienstwetenschap, Grieks, Hebreeuws, Inleiding kerkgeschiedenis, Persoonlijke en professionele vorming, Psychologie
Algemene kerkgeschiedenis (Vroege Kerk en Vroege Middeleeuwen), Grieks, Hebreeuws, Hermeneutiek Bijbelse theologie, Hermeneutiek systematische theologie, Integratiecolleges, Methodologie/Schrijfopdracht BT1, Persoonlijke en professionele vorming
Algemene kerkgeschiedenis (middeleeuwse kerk- en theologiegeschiedenis), Ethiek, Evangelistiek/missiologie, Grieks, Hebreeuws, Methodologie/Schrijfopdracht BT1, Persoonlijke en professionele vorming, Themadagen, Vrije ruimte (keuzevak)
Algemene Kerkgeschiedenis (Luther en Calvijn), Dogmatiek (God de Zoon), Hebreeuws, Inleiding Exegese Nieuwe Testament, Inleiding Exegese Oude Testament, Persoonlijke en professionele vorming, Praktische Theologie 1 (Spiritualistiek), Praktische Theologie 2A (Geestelijke Verzorging)
Canoniek Nieuwe Testament, Canoniek Oude Testament, Exegese Nieuwe Testament , Fundamentele ethiek, Grieks, Persoonlijke en professionele vorming, Praktische Theologie 2B (Geestelijke Verzorging), Praktische Theologie 3A (Kerkelijk Onderwijs)
Exegese en Theologie Oude Testament, Geschiedenis Oud-Israël, Hebreeuws, Integratiecolleges, Persoonlijke en professionele vorming, Praktische Theologie 3B (Kerkelijk Onderwijs), Praktische Theologie 4 (Eredienst), Theologie Nieuwe Testament (Evangeliën en Openbaring)
Algemene Kerkgeschiedenis (Verlichting en Orthodoxie), Dogmatiek (God de Vader), Grieks, Persoonlijke en professionele vorming, Praktische Theologie 5 (Missionair werk), Themadagen, Vrije ruimte (keuzevak)
Grieks, Hebreeuws, Liturgiek, Nederlandse Kerkgeschiedenis (1450-1800), Persoonlijke en professionele vorming, Praktische homiletiek, Vrije ruimte (keuzevak)
Exegese Nieuwe Testament, Judaica/Kerk en Israël, Nederlandse Kerkgeschiedenis (na 1800), Persoonlijke en professionele vorming, Praktische homiletiek, Symboliek, Vrije ruimte (keuzevakken)
Algemene kerkgeschiedenis, Apologetiek, Bachelorproef/Methodologie, Biblistiek, Exegese en Theologie Oude Testament, Integratiecolleges, Persoonlijke en professionele vorming, Praktische homiletiek, Theologie Nieuwe testament (Paulus)
Bachelorproef/Methodologie, Dogmatiek (God de Heilige Geest), Hebreeuws, Persoonlijke en professionele vorming, Themadagen

Lees meer over de studie

Download studiegids