Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Studieprogramma

Bachelor

Hieronder staat een beknopt overzicht van welke colleges je gedurende de verschillende jaren in de bachelor kunt verwachten. Wil je meer gedetailleerde informatie over het studieprogramma, klik dan helemaal onderaan de pagina op de blauwe knop 'download studiegids'.

Naast de hieronder genoemde vakken zijn er het hele jaar door keuzevakken te volgen, in zowel de bachelor als de master. Meer informatie over keuzevakken. 

Op zoek naar het studieprogramma van de master? Klik dan hier.

Bijbel in context (Bijbelse theologie), Dogmatiek, Filosofie, Grieks, Inleiding theologie, Persoonlijke en professionele vorming
Filosofie, Grieks, Hebreeuws, Godsdienstwetenschap, Inleiding kerkgeschiedenis, Persoonlijke en professionele vorming, Psychologie
Grieks, Hebreeuws, Hermeneutiek Bijbelse theologie, Hermeneutiek systematische theologie, Integratiecolleges, Methodologie, Missiologie/evangelistiek, Persoonlijke en professionele vorming, Schrijfopdracht A-jaar
Algemene kerkgeschiedenis (Vroege Kerk en Middeleeuwen), Ethiek, Grieks, Hebreeuws, Persoonlijke en professionele vorming, Themadagen, Vrije ruimte (keuzevak)
Algemene Kerkgeschiedenis (Luther, lutheranisme), Dogmatiek (God de Zoon), Hebreeuws, Inleiding exegese Nieuwe Testament, Inleiding exegese Oude Testament, Persoonlijke en professionele vorming, Praktische theologie (inleiding praktische theologie/Spiritualistiek)
Canoniek Nieuwe testament, Canoniek Oude Testament, Fundamentele ethiek, Grieks, Exegese Nieuwe Testament, Persoonlijke en professionele vorming, Praktische theologie (catechetiek, Poimeniek)
Exegese en theologie Oude Testament, Geschiedenis Oud Israël, Hebreeuws, Integratiecolleges, Persoonlijke en professionele vorming, Praktische theologie (inleiding homiletiek/liturgiek; catechetiek/poimeniek), Theologie Nieuwe Testament (Evangeliën en Openbaring)
Algemene Kerkgeschiedenis (Calvijn en calvinisme), Dogmatiek (God de Vader), Integratiecolleges, Grieks, Persoonlijke en professionele vorming, Praktische theologie (missiologie/evangelistiek, urban mission, diakoniek), Studium generale, Themadagen, Vrije ruimte (keuzevak)
Confessies, Grieks, Hebreeuws, Judaïca/Kerk en Israël, Nederlandse Kerkgeschiedenis 1500-1800, Persoonlijke en professionele vorming, Praktische homiletiek, Vrije ruimte (keuzevak)
Exegese Nieuwe Testament, Homiletiek, Liturgiek, Nederlandse Kerkgeschiedenis vanaf 1800, Persoonlijke en professionele vorming, Praktische homiletiek, Vrije ruimte (keuzevakken)
Apologetiek, Bachelorproef, Bijbels-theologische exegese OT/NT, Exegese en theologie Oude Testament, Integratiecolleges, Methodologie, Moderne Kerkgeschiedenis, Theologie Nieuwe testament (Paulus), Persoonlijke en professionele vorming, Praktische homiletiek
Bachelorproef, Dogmatiek (God de Heilige Geest), Hebreeuws, Methodologie, Persoonlijke en professionele vorming, Themadagen

Lees meer over de studie

Download studiegids