Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Studieprogramma

Bachelor

Hieronder staat een beknopt overzicht van welke colleges je gedurende de verschillende jaren in de bachelor kunt verwachten. Wil je meer gedetailleerde informatie over het studieprogramma, klik dan helemaal onderaan de pagina op de blauwe knop 'download studiegids'.

Naast de hieronder genoemde vakken zijn er het hele jaar door keuzevakken te volgen, in zowel de bachelor als de master. Meer informatie over keuzevakken. 

Op zoek naar het studieprogramma van de master? Klik dan hier.

Bijbel in context (Bijbelse theologie), Filosofie 1, Grieks 1, Inleiding systematische theologie, Inleiding theologie, Persoonlijke en praktische vorming
Filosofie 2, Grieks 2, Hebreeuws 1, Godsdienstwetenschap, Inleiding kerkgeschiedenis, Persoonlijke en praktische vorming, Psychologie
Grieks 3, Hebreeuws 2, Hermeneutiek Bijbelse theologie, Hermeneutiek systematische theologie, Integratiecolleges, Methodologie, Missiologie/evangelistiek 1, Persoonlijke en praktische vorming, Schrijfopdracht A-jaar
Algemene kerkgeschiedenis 1 (Vroege Kerk en Middeleeuwen), Ethiek 1, Grieks 4, Hebreeuws 3, Persoonlijke en praktische vorming, Themadagen, Vrije ruimte (keuzevak)
Dogmatiek 1, Grieks 5, Hebreeuws 4, Inleiding exegese Nieuwe Testament, Inleiding exegese Oude Testament, Persoonlijke en praktische vorming, Praktische theologie 1 (inleiding praktische theologie/poimeniek)
Canoniek Nieuwe testament, Canoniek Oude Testament, Ethiek, Hebreeuws 5, Exegese Nieuwe Testament 1, Persoonlijke en praktische vorming, Praktische theologie 2 (catechetiek, spiritualistiek)
Algemene Kerkgeschiedenis 2 (Luther en lutheranisme), Exegese Oude Testament 1, Geschiedenis Oud Israël, Grieks 6, Persoonlijke en praktische vorming, Praktische theologie 3 (inleiding homiletiek/liturgiek), Theologie Nieuwe Testament (Evangeliën en Openbaring)
Algemene Kerkgeschiedenis 3 (Calvijn en calvinisme), Dogmatiek 2, Integratiecolleges, Missiologie/evangelistiek 2 (Urban misson/diakoniek), Persoonlijke en praktische vorming, Praktische theologie 4 (catechetiek/poimeniek), Studium generale, Vrije ruimte (keuzevak)
Dogmatiek 2, Judaica/Kerk en Israël, Kerkgeschiedenis 3, Nieuwe Testament 2, Persoonlijke en praktische vorming, Vrije ruimte (keuzevak)
Catechetiek, Dogmatiek 3, Ethiek 2, Exegese Nieuwe Testament 2, Homiletiek 1, Liturgiek, Methodologie 2, Oude Testament 2a, Persoonlijke en praktische vorming, Vrije ruimte (keuzevak)
Apologetiek, Bachelorproef, Catechetiek, Exegese Oude Testament 2, Homiletiek 1, Integratiecolleges, Methodologie, Oude Testament 2b (Geschiedenis Oud Israël), Persoonlijke en Praktische vorming,
Bachelorproef, Catechetiek, Dogmatiek 4, Kerkgeschiedenis 4 (moderne kerkgeschiedenis), Methodologie, Persoonlijke en praktische vorming, Themadagen

Lees meer over de studie

Download studiegids