Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Studenten over hun studie

William Brouwer, Bachelorstudent

Ik heb voor de TUA gekozen omdat deze hoog aangeschreven staat binnen de verschillende theologiestudies en omdat ik er van het begin af aan een positieve sfeer ervaren heb. De TUA vormt een fijne gemeenschap en als nieuwkomer weet je je er al snel in opgenomen. Het curriculum van de opleiding is erg afwisselend. Het is mij opgevallen hoe breed theologie eigenlijk is: talen zoals Grieks en Hebreeuws, maar ook een gedeelte psychologie, vakken als Oude Testament en Nieuwe Testament, maar ook filosofie. Dit alles met het doel om na de opleiding zelfstandig theologie te kunnen bedrijven.

Martina Overbeeke, Bachelorstudent

Studeren aan de TUA is bijzonder! Maar wat maakt dat het zo bijzonder is? Een aantal opmerkingen daarover.

Allereerst valt daarbij het enthousiasme en de gedrevenheid van de hoogleraren en docenten op te merken. Ze weten zoveel en willen dat graag doorgeven aan de student. Je wordt overladen met stof, waardoor je geprikkeld wordt om na te denken over wat er gezegd wordt. Ze krijgen je zover dat je zin krijgt om met de stof aan de slag te gaan en zelf dingen te ontdekken en te leren. Het is bijzonder dat de Schrift centraal staat en de eerbied daarvoor geproefd wordt. Kritische vragen mogen gesteld worden, dat neemt echter de waarde en betrouwbaarheid van Gods Woord niet weg. Het is juist mooi om te zien dat je door ingewikkelde vraagstukken heen tot dieper inzicht komt van wie God is en hoe Hij Zich in Zijn Woord openbaart.

De TUA is heel kleinschalig, daardoor is er een ‘ons-kent-ons-sfeertje’. Dit wordt ervaren door de studenten onderling, waarin een diversiteit is aan kerkelijke achtergronden. In de gesprekken vormt dat echter geen belemmering en is het mooi om elkaar te vinden rondom Gods Woord en de genade van God, die geopenbaard is in Zijn Zoon Jezus Christus. De ene keer wordt er nog eens stevig nagepraat over de zojuist aangehoorde collegestof of een boek dat voor het tentamen geleerd moet worden. Een andere keer staan persoonlijke vragen centraal. Zo zijn de gesprekken zowel vakinhoudelijk als persoonlijk vormend. Mooie contacten en vriendschappen worden opgedaan!

Ook tussen studenten en docenten is er goed contact. Het is mooi om in colleges persoonlijke vragen aan de docenten te kunnen stellen en iets van hun wijsheden op te kunnen doen. Dan kan het wel eens stil worden in de collegezaal als een docent vanuit eigen ervaring mag spreken over God en het werken in Zijn koninkrijk.

Wat niet onopgemerkt mag blijven is de studentenvereniging PFSAR. Vooral de jongere studenten zijn op de donderdagavond op de Areopagus (de zolder van het universiteitsgebouw) te vinden, om elkaar te ontmoeten in een Bijbelstudie, lezing, vergadering of tijdens een meer ontspannen avond. De amicitia vloeit daar rijkelijk en er is plek voor een ieder. Een waardevolle aanvulling voor de student, daar vindt persoonlijke en geestelijke vorming plaats, wat een waardevolle voorbereiding is op het toekomstige dienen in Gods koninkrijk.

In een aantal zinnen is geprobeerd uiteen te zetten wat het studeren aan de TUA bijzonder maakt. Het is proberen, want eigenlijk kan het alleen ‘geproefd’ worden! Kom daarom gerust eens een dag meelopen, om studenten en docenten te ontmoeten en het bijzondere zelf eens mee te maken. Welkom!