Onderwijs

Bachelor Theologie (180 EC)

Studenten over hun studie

Jos de Muijnck, bachelorstudent

Na mijn meeloopdag wist ik het zeker: ik wilde theologie studeren op de TUA. Waarom ik hier met zoveel plezier studeer?

Allereerst vanwege de inhoud van de Bachelor Theologie. Het kenmerkende aan de TUA is de stevige inhoud en diepte van de theologie-opleiding. Als student krijg je tijdens je studie enorm veel handvaten mee om na je studie op een goede wijze theologie te kunnen bedrijven. Als geen ander word je bijvoorbeeld wegwijs gemaakt in de Griekse en Hebreeuwse taal; toch wel een basisvaardigheid voor iedere theoloog. Qua breedte is het curriculum ook goed voorzien. Denk hierbij aan ondersteunende vakken als filosofie of psychologie.

Het mooie is dat bij dit alles de Schrift centraal blijft staan. Aan de TUA wordt op een wetenschappelijke, kritische en open manier Gods Woord onderzocht, zonder er daarbij iets aan af te doen. Ik denk dat die combinatie tegenwoordig uniek is. Ook mag je je hart meenemen naar de colleges en merk je aan alles dat theologie bedrijven ook een zaak van het persoonlijke geloof is. Vooral de ruimte om daarover met studenten én docenten te praten is erg bijzonder.

Dan de TUA als onderwijsinstelling. Ik kan daar veel woorden aan wijden, maar ik denk dat je dat gewoon moet ervaren. Als je aan de TUA gaat studeren, kom je in een warme open gemeenschap terecht. Denk bijvoorbeeld aan mooie gesprekken in de pauzes met medestudenten. Deze gesprekken gaan van prikkelende theologische kwesties tot persoonlijke situaties. Er is écht oog voor elkaar! Ik ervaar deze open sfeer als een hele mooie toevoeging aan mijn studie.

Reinier Groenendijk, bachelorstudent

Toen ik voor het eerst op de TUA kwam, had ik veel zin om me te verdiepen in de rijkdom van de Bijbel. Ik werd hartelijk ontvangen – nog steeds trouwens – en had gelijk het gevoel dat ik in een gezellige groep zat. Wel moest ik wennen aan de variatie van kerkelijke achtergronden, hoewel het juist mooi is om daarin de eenheid te zoeken. Het leuke aan het rooster van de TUA is dat je per blok zes vakken krijgt. Dat zorgt voor een grote variatie aan docenten, hoogleraren en onderwerpen. Het begon al met een vak als ‘Bijbel in context’, waardoor je de geschiedenissen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament in de context van de Bijbelse tijd leert zien. Dat geeft veel handvatten om de Bijbel te begrijpen. Ook vakken als filosofie en dogmatiek helpen je als theologiestudent verder. Zo leer je bij filosofie veel over de filosofie van Plato, Aristoteles en Kant, maar ook over Bijbelse thema’s als tijd en eeuwigheid. Je leert moeilijke onderwerpen uit te leggen, wat je weer kunt toepassen in een vak als catechetiek. Bij dogmatiek leer je op een verantwoorde manier met de Bijbel en haar geloofsleer omgaan. Daarbij kom je soms tot verrassende ontdekkingen!

De TUA is als een thuis voor ons studenten. Vanwege de kleinschaligheid van de TUA (ons jaar heeft maar zeven voltijdstudenten), ken je iedereen om je heen. Dat zorgt voor een ontzettend leuke en open sfeer waarin de verschillende jaarlagen volledig door elkaar heen lopen. Op die manier leer je van elkaar, maar zeker ook van de docenten en hoogleraren. Ze zijn ontzettend gepassioneerd over hun vak en hebben ontzettend veel kennis. Ook zijn ze erg betrokken bij hun studenten en staan ze open voor kritische vragen. Dit zorgt voor een ontspannen sfeer om met elkaar te kunnen delven in de schatten van de Bijbel.

De TUA heeft bovendien een duidelijk gereformeerd karakter. Naast het nadenken over God en Zijn verlossend handelen in Jezus is er elke dinsdagmorgen een ochtendwijding. Daarin zingen, lezen en bidden we met elkaar en ervaar je iets van gemeenschap der heiligen. Naast de geloofsleer is er dus ook veel aandacht voor het geloofsleven. Bovendien wordt er bij vakken als kerkgeschiedenis gekeken naar grote denkers als Augustinus, Thomas van Aquino en uiteraard Johannes Calvijn. Hierdoor leer je de gereformeerde traditie waarderen en stuit je soms op verrassende vragen, zoals: bij wie komt de leer van ‘verzoening door voldoening’ vandaan? Is er bij Thomas van Aquino sprake van ‘natuurlijke theologie’? Welke spiritualiteit hebben Luther en Calvijn? Om het antwoord op zulke vragen te weten te komen, moet je komen studeren aan de TUA! Je wordt echt opgenomen in de TUA-community en krijgt een dieper inzicht in wie God is. Dus, als je twijfelt of theologie wat voor je is, kom gerust een keer meelopen! Dan kun je zelf ervaren hoe verrijkend theologie is.

Jan Willem van Panhuis, bachelor / admissiaalstudent

Theologie studeren in Apeldoorn is een grondige inwijding in het eerbiedig luisteren naar de Schrift, gericht op het dienen van de kerk en de wereld van vandaag.

De Bachelor Theologie is zowel diep als breed. Het heeft diepgang omdat de Schrift het diepste fundament en de belangrijkste bron is van de gereformeerde theologie. Daarom wordt veel gewicht gegeven aan de bijbelse talen, exegetische vakken en theologie.

Tegelijk is het programma ook breed. Het werk in Gods koninkrijk is immers veelomvattend en veelzijdig. Vakken als Psychologie, Filosofie en Godsdienstwetenschappen, maar ook Missiologie zijn belangrijk omdat theologie alles te maken heeft met de mens en zijn wereld. Het is een uitgangspunt voor de kerk dat ze er niet is voor zichzelf.

Een belangrijk aspect vormen de onderdelen van Praktische Theologie, zoals Homiletiek (preekkunde) en Catechetiek, die gericht zijn op het werk in en om de kerk. Heel waardevol is de praktische stage, waarbij je de gelegenheid krijgt om in de praktijk kennis te maken met allerlei aspecten van het werk van een predikant of pastoraal medewerker.

Wat ik erg heb gewaardeerd is hoe docenten en hoogleraren in hun colleges een eerlijke, academische houding en onderwijs op hoog niveau combineren met eerbied voor het Woord van God en respect voor de traditie. Studeren betekent in Apeldoorn hard werken, maar dat betaalt zich dan ook uit: in de afgelopen jaren heb ik niet alleen een schat aan kennis opgedaan, maar de studie heeft me ook diepgaand gevormd.

Als je bereid bent je mee te laten nemen in het luisteren naar de Schrift, dan vormt de Bachelor Theologie je in meest existentiële zin. Het is onmogelijk dat je eruit komt zoals je erin ging. Dat klinkt spannend en dat is het ook. Maar het is meer dan de moeite waard om diep(er) geworteld te raken in de Schrift en de gereformeerde theologie, niet alleen met je hoofd maar ook met het hart. Om zo van nut te kunnen zijn in Gods Koninkrijk.

Zonder twijfel is het een van de aantrekkelijke ‘trademarks’ van de TUA: de prettige sfeer en het contact met zowel studenten onderling als met docenten en ander personeel. De universiteit is een echte en hechte gemeenschap, de communicatielijnen zijn kort en ongedwongen, de drempels zijn laag en de deur van studieadviseur staat altijd open. De studentenpopulatie is divers, vanuit allerlei kerkelijke achtergronden vinden we elkaar in een gezamenlijk verlangen om te luisteren naar de Schrift en te zoeken naar onze plek in Gods Koninkrijk. In een tijd van polarisatie en verstarring heb ik de open- en onbevangen wijze waarop we, ondanks allerlei verschillen met elkaar omgaan, steeds enorm waardevol en verfrissend gevonden.

In alle eerlijkheid kan ik me in Nederland geen betere plek voorstellen om bezig te zijn met gereformeerde theologie dan in Apeldoorn.