Onderwijs

Master Theologie (3 jaar)

Dag meelopen

Denk je er over na of een studie theologie iets voor je is? Heb je besloten theologie te gaan studeren maar weet je nog niet waar? Ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe het er aan onze universiteit aan toegaat?
Dan ben je welkom om een dag mee te komen lopen met de colleges. Je kunt dan zien wat het onderwijs aan de TUA inhoudt, hoe het gegeven wordt en waar de accenten liggen. Je kunt de sfeer komen proeven en kennismaken met studenten en hoogleraren. Er is voldoende gelegenheid en ruimte om je vragen te stellen.

Een dag als gast de colleges volgen, kan op dinsdagen, donderdagen en vrijdagen in de collegeperioden. De collegeweken van het academisch jaar 2019/2020 zijn inmiddels verstreken. In 2020/2021 zijn de collegeperiodes D.V. als volgt:

Blok 1 – 31 augustus t/m 9 oktober 2020
Blok 2 – 9 november t/m 18 december 2020
Blok 3 – 1 februari t/m 12 maart 2021
Blok 4 – 19 april t/m 4 juni 2021

(meelopen kan in deze periode elke week op dinsdag, donderdag of vrijdag)

N.B. I.v.m. de coronacrisis is een meeloopdag momenteel alleen op digitale wijze mogelijk. Je kunt je aanmelden via de studieadviseur of het aanmeldformulier, en krijgt dan toegang tot de online colleges naar keuze. Je krijgt via deze digitale meeloopdag inzicht in de inhoud van de colleges, maar jammer genoeg niet in de sfeer of in de normale gang van zaken. Ook een gesprek met de studieadviseur behoort tot de mogelijkheden. En stel gerust je vragen een studenten en docenten.
De studieadviseur vertelt je graag alles wat je wilt weten over studeren aan de TUA!

Reken op een dag van 09.00 uur tot in de loop van de middag.

Heb je er zin in gekregen? Meld je aan met het aanmeldformulier

Lees hier het verslag van Mettanja de With, die een dag meeliep op de TUA.