Onderwijs

Master Theologie (180 EC)

Studenten over hun studie

Willem Jan van de Velde, Masterstudent

Sinds het voorjaar van 2012 studeer ik theologie in Apeldoorn. Sinds die tijd heb ik veel mogen leren over Gods Woord en wat anderen over God en Zijn Woord gezegd en geschreven hebben. Ten diepste heb ik Hem beter leren kennen. En wat is er nu mooier dan dit? Natuurlijk zijn er ook andere mooie studies, maar theologie steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Het is een studie waar je leert nadenken over de meest wezenlijke dingen van het leven. Dat maakt dat ik over deze studie zo enthousiast ben.

Voor mij stond vast: theologie studeren, dat doe je aan de TUA. De TUA staat bekend om haar kleinschaligheid, gereformeerde identiteit, de persoonlijke begeleiding en de studenten uit verschillende reformatorische kerken. Daar kan ik uit eigen ervaring over meepraten. Wat de studie zo interessant maakt, is dat er zoveel verschillende vakken zijn op allerlei terreinen. Denk bijvoorbeeld aan Oude en Nieuwe Testament, de grondtalen, kerkgeschiedenis, exegese, filosofie, pastoraat, predikkunde, kerkrecht, zendingswetenschap en pedagogiek.

Op dit moment volg ik het vak Oude Testament bij professor Peels. Tijdens deze colleges worden de kleine profeten uit het Oude Testament besproken. We denken na over het Godsbeeld in het Oude Testament, de wraak en het berouw van de HEERE God en we kijken naar verschillen en overeenkomsten bij de zogenaamde kleine profeten. Er valt dus veel te leren en het is ook nog eens zeer interessant. Ik ga dus met plezier naar college.

Natuurlijk leren we op de TUA ook hoe je Bijbelteksten vertaalt, in welke context ze staan en hoe ze verklaard moeten worden. De docenten vertellen ons hoe je goed naar de Bijbel kunt luisteren. Die exegese kun je vervolgens weer gebruiken bij het vakgebied van de homiletiek (predikkunde), maar heeft natuurlijk ook een verbinding met de dogmatiek en het pastoraat. Zo komen er dus heel veel lijnen samen uit de verschillende vakgebieden.

Kortom, op de TUA valt heel veel te leren. Als aankomend theoloog word je dus breed en grondig opgeleid in Apeldoorn. De deskundige docenten brengen hun vakkennis met enthousiasme over op de studenten. Ik studeer met veel plezier op de TUA. Wanneer je overweegt om theologie te gaan studeren, kom dan zeker eens kijken of meelopen in Apeldoorn!

Fianne de With, Masterstudent

Sinds ik in 2012 aan de TUA kwam studeren, is deze plek als mijn thuis gaan voelen. De kleinschaligheid van de opleiding en het persoonlijk contact met docenten en studenten uit verschillende jaargroepen zorgen ervoor dat er gesproken wordt over ‘de TUA-gemeenschap’. Een gemeenschap vormen we vooral omdat we een gemeenschappelijk doel hebben, verwoord in het motto van de TUA: denken om te dienen. Wat we aan de TUA doen, heeft te maken met onze diepste verlangens en geloofsovertuigingen.

Door de studie aan de TUA is er een wereld voor mij opengegaan. De wereld van de Bijbel is zo rijk! Om die te leren begrijpen, moet je je het Hebreeuws en Grieks eigen maken en leer je de ins en outs van de exegese. Vakken als dogmatiek, ethiek en missiologie helpen je om het Evangelie te verwoorden in de huidige tijd. Natuurlijk denken we ook na over de praktijk van de liturgie, de prediking, het pastoraat, de catechese, het diaconaat, enzovoorts.

Wat mij aanspreekt aan theologie, is de breedte van de studie: taal, geschiedenis, filosofie, psychologie, het komt allemaal aan de orde. Tegelijk gaat het altijd over de kern, om waar het écht om gaat in deze wereld.

Het leuke van studeren aan de TUA is dat je er studenten ontmoet die verschillen qua leeftijd, vooropleiding en kerkelijke achtergrond. Hierdoor ontstaan boeiende contacten. Dit krijgt bijvoorbeeld concreet vorm in de jaarlijkse integratiecolleges en themadagen, waarbij we als studenten en docenten een aantal dagen gezamenlijk optrekken rond een bepaald thema. Ook de studentenvereniging heeft in dit opzicht meerwaarde. Aan de TUA word je gevormd door docenten die met hart voor hun vak en met verstand van zaken onderwijs geven. Het onderwijsondersteunend personeel staat altijd voor je klaar met raad en daad. Er is bijvoorbeeld veel mogelijk als je je studie wilt combineren met een baan of met een andere studie.

Aan de TUA krijg ik een gedegen basis mee die mij leert denken over God, geloof en de wereld. Met deze basis besef ik tegelijk steeds meer dat er nog zoveel te ontdekken valt!

Mans Raveling, Oud-student

Daar zit je dan als kersvers predikant in een nieuw ingerichte studeerkamer, in een nieuw huis, in een nieuw dorp en in een nieuwe gemeente. Nu heb je daar natuurlijk 6 jaar naar toegeleefd, maar als dan het moment daar is, voelt het eerst nog wel wat onwerkelijk. Gelukkig heeft de studie theologie in Apeldoorn voldoende ondergrond gegeven om de gemeente te dienen met Gods Woord. Toch moet je je draai wat zien te vinden en de 6 jaren van theorie nu ineens in praktijk brengen. Dit is iets wat je alleen maar in afhankelijkheid van God de Vader kunt doen. Iets wat ons als studenten in Apeldoorn ook telkens weer voorgehouden is. Dat is ook de reden waarom ik met veel dankbaarheid aan de studie in Apeldoorn terugdenk. Het is niet alleen een studie waarin je kennis groeit, maar, belangrijker nog, een studie waarin je geloof verdiept wordt. Dit niet alleen door de colleges die er gegeven worden, maar ook door de contacten die er ontstaan met zowel de studenten als docenten, professoren en onderwijsondersteunend personeel. De terugblik op ‘Apeldoorn’ is een terugblik vol dankbaarheid en vreugde. Dankbaarheid voor alles wat ik mocht leren en de vriendschappen die zijn gesloten. Vreugde over alles wat we in de studententijd mochten beleven, zowel op de TUA, in ons studentenhuis als op de studentenvereniging PFSAR. Als ik het kort moet samenvatten dan zou ik zeggen dat de studie theologie aan de TUA voor mij meer is dan alleen een studie en dat het mij meer gebracht heeft dan alleen een diploma.