Onderwijs

Master Theologie (180 EC)

Studenten over hun studie

Fianne de With, oud-student, momenteel promovenda aan de TUA

Sinds ik aan de TUA kwam studeren, is deze plek als mijn thuis gaan voelen. De kleinschaligheid van de opleiding en het persoonlijk contact met docenten en studenten uit verschillende jaargroepen zorgen ervoor dat er gesproken wordt over ‘de TUA-gemeenschap’. Een gemeenschap vormen we vooral omdat we een gemeenschappelijk doel hebben, verwoord in het motto van de TUA: denken om te dienen. Wat we aan de TUA doen, heeft te maken met onze diepste verlangens en geloofsovertuigingen.

Door de studie aan de TUA is er een wereld voor mij opengegaan. De wereld van de Bijbel is zo rijk! Om die te leren begrijpen, moet je je het Hebreeuws en Grieks eigen maken en leer je de ins en outs van de exegese. Vakken als dogmatiek, ethiek en missiologie helpen je om het Evangelie te verwoorden in de huidige tijd. Natuurlijk denken we ook na over de praktijk van de liturgie, de prediking, het pastoraat, de catechese, het diaconaat, enzovoorts.

Wat mij aanspreekt aan theologie, is de breedte van de studie: taal, geschiedenis, filosofie, psychologie, het komt allemaal aan de orde. Tegelijk gaat het altijd over de kern, om waar het écht om gaat in deze wereld.

Het leuke van studeren aan de TUA is dat je er studenten ontmoet die verschillen qua leeftijd, vooropleiding en kerkelijke achtergrond. Hierdoor ontstaan boeiende contacten. Dit krijgt bijvoorbeeld concreet vorm in de jaarlijkse integratiecolleges en themadagen, waarbij we als studenten en docenten een aantal dagen gezamenlijk optrekken rond een bepaald thema. Ook de studentenvereniging heeft in dit opzicht meerwaarde. Aan de TUA word je gevormd door docenten die met hart voor hun vak en met verstand van zaken onderwijs geven. Het onderwijsondersteunend personeel staat altijd voor je klaar met raad en daad. Er is bijvoorbeeld veel mogelijk als je je studie wilt combineren met een baan of met een andere studie.

Aan de TUA krijg ik een gedegen basis mee die mij leert denken over God, geloof en de wereld. Met deze basis besef ik tegelijk steeds meer dat er nog zoveel te ontdekken valt!

Charlotte Glasbergen-Molenaar, masterstudent

De eerste keer dat ik op de TUA kwam kijken, was het liefde op het eerste gezicht. Een plek waar je de Bijbel leert uitleggen en de boodschap leert vertolken. Dat was de plek waar ik wilde zijn, want dat is wat ik wilde leren. En nu een aantal jaren later, zit ik, na het behalen van de Bachelor, in de Master. De Bachelor heeft een basis gelegd van vaardigheden die we in de Master leren toepassen. Waar in de Bachelor vooral een fundament is gelegd, wordt er in de Master iets opgebouwd. Wat me aanspreekt in de driejarige Master, is de grondigheid en de persoonlijke vorming. Omdat we met een klein groepje college hebben, is er veel aandacht en ruimte voor persoonlijke inbreng van alle studenten. Dit zorgt ervoor dat we heel veel leren van elkaar en je tot nadenken wordt gebracht over je ‘eigen’ theologie. Tegelijkertijd zorgen de expertise van de docenten en de breedte van het vakkenpakket ervoor dat we op een breed vlak gevormd worden. Alle vakken komen samen. In de Bachelor is de samenhang je niet altijd helemaal duidelijk als student, maar in de Master begint het te dagen: het belang van exegese om je te laten corrigeren in je dogmatiek. En de impact van je dogmatiek op pastoraat en catechese. Dit komt nog het beste naar voren in de themablokken. Zo hebben we het bijvoorbeeld over ‘heiliging’ of ‘seculiere tijd’. Vanuit alle disciplines van de theologie wordt zo’n thema dan belicht, waardoor je veel breder toegerust wordt over een bepaald thema. Het is ook verfrissend om in aanraking te komen met de hele breedte van de gereformeerde traditie. Zowel in de theologische werken die we lezen als in de verschillende achtergronden van de studenten.

En hoe zit het nu met die eerste liefde? Die is zeker beantwoord. En toch ben ik ook buiten de deur gaan kijken. Naast mijn driejarige Master in Apeldoorn, volg ik ook de Master Church and Mission in the West aan de TUU. En dat is een mooie aanvulling op wat ik in Apeldoorn leer. Aan de TUA word ik toegerust om te luisteren in het Woord, aan de TUU leer ik luisteren naar de context en de boodschap van het Woord tot klinken te brengen. Aan de TUA leer ik dieper graven en meer begrijpen, aan de TUU leer ik dit naar de oppervlakte te brengen, er nieuwe woorden aan te geven en toegankelijk te maken voor de mensen om mij heen. De TUA geeft je dus een stevige bodem onder je voeten als theoloog!